FAMU
Studijní oddělení, předpisy a formuláře

PhDr. Ilona Sejkorová

Vedoucí studijního oddělení

E-mail: ilona.sejkorova@famu.cz
Telefon: 234 244 310
Detail osoby

Tereza Finrašková, DiS.

Referentka studijního oddělení

E-mail: tereza.finraskova@famu.cz
Telefon: 234 244 319
Detail osoby


Ubytování na koleji Hradební na akademický rok 2019/2020

Stávající studenti mohou podávat přihlášky od 1. 5. 2019 do 15. 6. 2019 osobně na Studijním oddělení. Informace k poplatkům za kolej budou uveřejněny na stránkách AMU.

Uchazeči přijatí do studia na ak. rok 2019/2020 budou podávat přihlášku dle instrukcí v dopisu, který bude zaslán do konce března 2019.

 

Žádost o přezkoumaní rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem

Žadatel zasílá následující dokumenty v obálce poštou nebo podává osobně na Podatelnu AMU, Malostranské náměstí 259/12, 118 00 Praha 1:

- formulář Žádost o přezkoumání 

- žádost s výčtem důvodů k odvolání

- kopie výměru rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem

- relevatní doklady k důvodům uvedených v odvolání

Informace k poplatkům za delším studium a k požadavaným dokladům jsou uvedeny ve Výnosu rektora č. 1_2019 

Nekompletní žádost bude studentovi vrácena k doplnění.

 

Evidence uznané doby rodičovství

Podrobné informace včetně žádosti o evidenci uznané dobyrodičovství naleznete ve Výnosu rektora č. 12_2018.

Vyplněnou žádost s požadovanými přílohami odevzdávejte na Studijním oddělení.

Studijní a zkušební řád AMU ze 4. 1. 2017 (platný do 30. 9. 2019)

Studijní a zkušební řád AMU ze 3. 7. 2019 (platný od 1. 10. 2019)


Individuální studijní plán, přerušení studia, čekatelství

Žádost o přerušení studia

Žádost o individuální studijní plán

 

Stipendia a poplatky

Stipendia

Stipendijní řád

Žádost o výplatu stipendií

Formulář lze vyplnit pomocí programu Adobe Reader DC (Windows/MAC), případně ve stejné aplikaci pro platformu Android nebo IOS (MAC) v Google Play resp. Appstore

 

 

FAMU
Studijní oddělení
Smetanovo nábř. 2
116 65 Praha 1

 
3. patro, dveře č. 340

 

Úřední hodiny:

pondělí - čtvrtek:   10:00 - 13:00 hod.

pátek:                           zavřeno

Odpolední hodiny po - čt vyhrazeny pouze pro doktorandy a předem objednané studenty mg. a bc. programů k řešení individuálních složitějších případů