logo FAMU
Rozvrhy povinné, volitelné i modulové výuky


PES - STUPEŇ 4 - OPATŘENÍ PRO VÝUKU NA FAMU

- platí zákaz osobní přítomnosti studentů a studentek na výuce a zkouškách;
- zákaz se nevztahuje na: 

  1. praktickou uměleckou výuku v posledním ročníku bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 20 osob včetně vyučující/ho;
  2. studium v doktorském studijním programu;
  3. individuální konzultace, a to i za účelem realizace praktického úkolu v ateliéru, střižně, fotokomoře apod.
  4. individuální návštěvy knihoven za účelem příjmu nebo odevzdání studijních materiálů;
  5. přítomnost na zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky maximálně 10 osob včetně zkoušející/ho;
  6. vyřízení nejnutnějších záležitostí na studijním oddělení v určené dny.

- platí:

  1. povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) všech vnitřních prostorách objektů AMU;
  2. povinnost dbát na mytí a dezifekci rukou;
  4. povinnost dodržovat rozestupy mezi přítomnými minimálně 2 metry, pokud to povaha dané praktické výuky umožňuje;
  5. pokud se bude jednat o skupinu provádějící uměleckou práci, skupiny by měly zůstat, pokud možno, uzavřené a nemísit se.

Při výuce a umělecké činnosti v prostorách Studia FAMU je nutné dodržovat aktuální instrukce Studia FAMU.

Státní závěrečné zkoušky (SZZ) zahraničních i českých studentů a studentek mohou probíhat distančně. O distanční režim se jedná ve chvíli, kdy je student připojen dálkově. Distanční SZZ je zapotřebí nahrávat a nahrávku poté archivovat. Zároveň doporučujeme, aby namísto losování otázky a následné přípravy odpovědi zkouška probíhala rozpravou na zadané téma. 

PES - stupeň 4 - Semafor rozvrhů

Centrum audiovizuálních studií - semafor rozvrhů ZS 2020-21 listopad.pdf
Aktualizováno 25. 11. 2020 16:11

.PDF

CINKK - traffic light schedule - winter semester 2020-21 November.pdf
Aktualizováno 25. 11. 2020 16:11

.PDF

Department of Photography - traffic light schedule - winter semester 2020-21 November.pdf
Aktualizováno 25. 11. 2020 17:11

.PDF

FAMU International - traffic light schedule - winter semester 2020-21 November.pdf
Aktualizováno 24. 11. 2020 19:11

.PDF

Katedra animované tvorby - semafor rozvrhů ZS 2020-21 listopad.pdf
Aktualizováno 25. 11. 2020 16:11

.PDF

Katedra dokumentární tvorby - semafor rozvrhů ZS 2020-21 listopad.pdf
Aktualizováno 25. 11. 2020 17:11

.PDF

Katedra fotografie - semafor rozvrhů ZS 2020-21 listopad.pdf
Aktualizováno 25. 11. 2020 16:11

.PDF

Katedra kamery - semafor rozvrhů ZS 2020-21 listopad.pdf
Aktualizováno 25. 11. 2020 16:11

.PDF

Katedra produkce - semafor rozvrhů ZS 2020-21 listopad.pdf
Aktualizováno 25. 11. 2020 13:11

.PDF

Katedra režie - semafor rozvrhů ZS 2020-21 listopad.pdf
Aktualizováno 25. 11. 2020 16:11

.PDF

Katedra scenáristiky a dramaturgie - semafor rozvrhů ZS 2020-21 listopad.pdf
Aktualizováno 25. 11. 2020 16:11

.PDF

Katedra střihové skladby - semafor rozvrhů ZS 2020-21 listopad.pdf
Aktualizováno 25. 11. 2020 16:11

.PDF

Katedra zvukové tvorby - semafor rozvrhů ZS 2020-21 listopad.pdf
Aktualizováno 26. 11. 2020 07:11

.PDF

Montage - traffic light schedule - winter semester 2020-21 November.pdf
Aktualizováno 25. 11. 2020 17:11

.PDF