logo FAMU
Jazyková výuka

3. Volitelná jazyková výuka

Kromě předmětů povinné jazykové výuky CJP nabízí možnost studia cizích jazyků v rámci povinně volitelných a volitelných předmětů. Aktuální nabídku předmětů naleznete v sekci Předměty a rozvrhy.

Zápis jazykových předmětů probíhá v období zápisu, stanoveném Harmonogramem akademického roku.