FAMU
Jazyková výuka

2. Uznávání jazykových předmětů

 

2.A Bakalářské a magisterské studium

Základní informace

Předmět 702FAOU1-4 Anglický jazyk pro odborné účely 1-4 je možno uznat pouze na základě jazykového certifikátu nebo jazykové zkoušky vykonané v rámci studia na jiné VŠ, popř. na základě výsledku vstupního testu.

Případné uznání předmětu není samozřejmostí, kterou si student může nárokovat: vždy záleží na doporučení odborného pracoviště (v případě cizích jazyků Centra jazykové přípravy), a konečném rozhodnutí studijního proděkana dané fakulty.

Posuzování žádostí o uznání předmětů povinné AJ probíhá do 14. října pro zimní semestr a do 15. března pro letní semestr.

DŮLEŽITÉ:

 • Základní státní zkouška, obecná maturitní zkouška ani jazykový test OLS není možno uznat!
 • Jazykové předměty absolvované v rámci zahraničního pobytu Erasmus+ se uznávají pouze jako volitelné předměty.
 • Vzhledem k obecnému charakteru jazykových certifikátů je vždy vyžadováno ústní přezkoušení s důrazem na odbornou terminologii daného studijního oboru.

 

2.A.I Uznávání předmětů povinné AJ na základě jazykového certifikátu

Student předloží ověřenou kopii certifikátu a vyplněný formulář Žádosti o uznání předmětu.

 • V bakalářském studiu: Student předloží ověřenou kopii certifikátu a vyplněný formulář žádosti. Jazykový certifikát si nechá uznat jako předměty 702FAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 (Zk, 3 kredity) a 702FAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 (Zk, 3 kredity).

 • V magisterském studiu: Student předloží ověřenou kopii certifikátu a vyplněný formulář žádosti. Jazykový certifikát si nechá uznat jako předměty 702FAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 (Zk, 3 kredity) a 702FAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 (Zk, 3 kredity). 

CJP žádost posoudí a nejpozději do 14 dnů odešle na Studijní oddělení, které v případě schválení žádosti studentovi zapíše do KOSu paralelní skupinu č. 99.

Seznam jazykových certifikátů, akceptovaých AMU, naleznete zde.

Platnost certifikátů:

 • B2 – nejvýše 5 let
 • C1 a C2 – neomezeně

 

3.A.II Uznávání předmětů povinné AJ na základě absolvování jazykového předmětů na jiné VŠ

Student vyplní formulář Žádosti o uznání předmětu. K žádosti připojí doklad o absolvování předmětu (dodatek diplomu, výpis absolvovaných předmětů nebo kopii indexu) a informaci o jazykové úrovni předmětu podle SERR (většinou bývá obsažená v anotaci předmětu v Informačním systému školy). Bez této informace žádost nemůže být posouzena. Od data vykonání zkoušky nesmí uplynout více než 3 roky.

 • Absolvovaný předmět z jiné VŠ si v bakalářském studiu Zkoušku z jiné VŠ si nechá uznat jako předměty 702FAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 (Zk, 3 kredity) a 702FAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 (Zk, 3 kredity).
 • V magisterském studiu si zkoušku z jiné VŠ si student nechá uznat jako předměty 702FAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 (Zk, 3 kredity) a 702FAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 (Zk, 3 kredity). 

CJP žádost posoudí a nejpozději do 14 dnů odešle na Studijní oddělení, které v případě schválení žádosti studentovi zapíše do KOSu paralelní skupinu č. 99.

Žádost o uznání a podklady je možné:

 • odevzdat na sekretariátu CJP,
 • vhodit do schránky Podatelny AMU (přízemí Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12 – vedle vrátnice),
 • poslat poštou na adresu: CJP AMU, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1.

CJP žádost posoudí a odešle na Studijní oddělení, které předmět studentovi zapíše do KOSu, student se následně zaregistruje na ústní zkoušku v KOSu.

 

3.B Doktorské studium

V rámci doktorského studia na AMU lze uznat pouze zkoušku z cizího jazyka vykonanou na české VŠ v rámci doktorského studia studijního programu, který má přímou souvislost s doktorským programem, studovaným na AMU. Od data vykonání zkoušky nesmí uplynout více než 3 roky.