logo FAMU
Jazyková výuka

5. Zkouška z českého jazyka pro zahraniční uchazeče o studium v českém studijním programu FAMU

 • je součástí přijímacího řízení pro zahraniční uchazeče o studium na jednotlivých oborech AMU v českém jazyce.
   
 • minimální požadovaná jazyková úroveň pro studium na FAMU je B1 podle SERR (jednotlivé obory mohou požadovat i vyšší úroveň - info viz zde)
   
 • termíny zkoušky z čj pro zahraniční uchazeče o studium na FAMU jsou vypisovány v lednu - červnu každého roku, bližší informace poskytne sekretariát CJP AMU (cjp@amu.cz)
   
 • zkoušku odpovídající požadované úrovni složenou mimo přijímací řízení AMU je možno na základě předloženého dokladu uznat.

Struktura zkoušky:

 • 1. část: Gramatický test (30 minut, max. 10 bodů)
 • 2. část: Esej (témata: motivy pro studium, znalost českého prostředí v daném oboru atd.) (45 minut, max. 10 bodů)
 • 3. část: Pohovor se zkoušejícím CJP a zástupcem fakulty / konkrétního oboru (cca 15 minut, max. 20 bodů)

Minimální počet bodů, kteří musí uchazeči získat: 30

Zkouška je na místě vyhodnocena; o jejím průběhu a výsledku je sepsán protokol, který je archivován na SO FAMU.

Cvičný gramatický test lze nalézt zde (uživatelské jméno: amu, heslo: amu).

 

CJP si dovoluje uchazeče o studium upozornit, že předměty češtiny pro cizince, jejichž výuku zajišťuje, jsou určeny výhradně pro studenty AMU v prezenční či kombinované formě studia.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně zkoušky z českého jazyka se na nás obraťte mailem (cjp@amu.cz).