logo FAMU
Jazyková výuka

Jazyková výuka na FAMU - základní informace

POZOR: Pro velký zájem byla vypsána další paralelní skupina předmětu 702SNA11 Němčina začátečníci. Paralelka č. 3 se koná v úterý 12:30-14, odkazy na videohodiny najdete v Intranetu AMU.

 

Pro další informace kontaktujte pište na martina.sterbovatuckova@amu.cz.


Důležité informace k dalšímu studiu jazyků pro studenty, zapsané ke studiu do prvních ročníků (BAK a MGR) v AR 2018/19 a níže, naleznete zde:

Metodický pokyn č. 1/2019 k přechodu na systém výuky Anglického jazyka pro odborné účely v akademickém roce 2019/2020 u studentů AMU s ročníkem imatrikulace 2018
 

Metodický pokyn prorektorky č. 1/2020, Dodatek č. 1 k přechodu na systém výuky AJ pro odborné účely v 2019_2020

Návod pro práci s Metodickým pokynem najdete na domovské stránce KOSu.

POZOR: Studentů zapsaných ke studiu do prvních ročníků od AR 2019/20 (BAK i MGR) se tento pokyn netýká!

Pro studenty, zapsané ke studiu do prvních ročníků (BAK a MGR) od AR 2019/20, platí následující pravidla:

1.A Povinná jazyková výuka

Během bakalářského studia musí studenti s imatrikulačním ročníkem 2019 absolvovat dva semestry předmětu Anglický jazyk pro odborné účely: 702FAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 (Zkouška, 3 kredity) v letním semestru 1. ročníku a 702FAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 (Zkouška, 3 kredity) v zimním semestru 2. ročníku.

POZOR: Předmět je studentům v KOSu zaregistrován automaticky, studenti si musí do konce období registrace zvolit paralelní seminární skupinu dle svého rozvrhu.

Během magisterského studia musí studenti s imatrikulačním ročníkem 2019 absolvovat dva semestry předmětu Anglický jazyk pro odborné účely: 702FAOU3 AJ pro odborné účely 3 (Zkouška, 3 kredity) v zimním semestru 1. ročníku a 702FAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 (Zkouška, 3 kredity) v letním semestru 1. ročníku.

POZOR: Předmět je studentům v KOSu zaregistrován automaticky, paralelní skupina je studentům přiřazena při zápisu předmětu:

Paralelka 1: Kamera, Střih, Zvuková tvorba

Paralelka 2: AVS, Animovaná tvorba, Fotografie, Restaurace fotografie

Paralelka 3: Režie, Produkce, Scenáristika a dramaturgie, Dokumentární tvorba

1.B Oborové výjimky

Studenti oboru Produkce v bakalářském programu musí kromě 6 kreditů za anglický jazyk získat 3 kredity za druhý cizí jazyk (výběr z němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny nebo italštiny).

Studenti oboru Restaurace fotografie v navazujícím magisterském programu musí kromě 6 kreditů za anglický jazyk získat také 5 kreditů za druhý cizí jazyk.