FAMU
Doktorské studium

Pravidla doktorského studia jsou zakotvena ve Studijním a zkušebním řádu AMU. S účinností od 4. 12. 2012 je pro doktorský studijní program na FAMU výnosem rektora AMU stanoveno kreditové ohodnocení předmětů. Konkrétní ročníkovou skladbu a kreditové ohodnocení jednotlivých předmětů studijního programu sestavuje a schvaluje na svém zasedání Oborová rada doktorského studia FAMU a tyto údaje jsou implementovány do studijního informačního systému. Rámcová struktura studijního plánu má tuto podobu - viz tabulka.

* Kredity oborových předmětů jsou udělovány v souladu s jejich kreditovým ohodnocením ve studijním plánu příslušného oboru/VŠ.

Rámcová pravidla doktorského studia FAMU

Jednací řád oborové rady doktorského studia

Zápisy z oborové rady

Předmět

Kr

Doktorandské kolokvium 1

5

Doktorandské kolokvium 2

5

Doktorandské kolokvium 3

5

Malá oborová písemná práce

10

Malá písemná práce z oblasti filozofie nebo teorie dějin umění

10

Pedagogická asistence 1

4

Pedagogická asistence 2

4

Pedagogická asistence 3

4

Pedagogická praxe 1

10

Pedagogická praxe 2

15

Pedagogická praxe 3

15

První cizí jazyk

15

Druhý cizí jazyk

10

Stáž na odborném pracovišti

5

Studijní stáž v zahraničí

20

Umělecká nebo publikační činnost 1

10

Umělecká nebo publikační činnost 2

10

Umělecká nebo publikační činnost 3

10

Oborový předmět 1

*

Oborový předmět 2

*

Oborový předmět 3

*

Oborový předmět 4

*

Oborový předmět 5

*

Oborový předmět 6

*