logo FAMU
Studio FAMU & Opatření Covid-19

VÝROBA CVIČENÍ & OPATŘENÍ COVID-19 | verze_25. 11. 2020

OZNÁMENÍ REKTORA K PROVOZU A FUNGOVÁNÍ AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE OD 25. LISTOPADU 2020

 

Studio FAMU je → od momentu zavádění opatření k ochraně před Covid -19  ← připraveno k odbavení požadavků spojených s praktickou výrobou / dokončováním cvičení v různých režimech možností.

 

S ohledem na měnící se podmínky → ad opatření Covid-19 ← je třeba mít na zřeteli, že Studio FAMU bude přizpůsobovat možnosti provozu a zajištění praktické výroby aktuálnímu vývoji → aktualizace jsou činěny v souladu s vydávanými vládními doporučeními / nařízeními rektorátu a fakulty, viz odkazy:

 

AMU

FAMU

 

Snahou týmu Studia FAMU je zajistit takové podmínky, které → od příprav po prezentaci projektů  ← budou, i za ztížené situace, maximálně vstřícné.

 

Apelujeme i nadále na štáby a na vedoucí pedagogy, aby podrobně diskutovali své požadavky (a obavy spojené s realizací) s kolegy z oddělení výroby a nalezli, i za cenu uskromnění se, cestu, jak díla dokončovat v maximální možné kvalitě.

 

Děkuji za pochopení a spolupráci!

 

Ondřej Šejnoha

ředitel Studia FAMU

***

Základní hygienická & provozní opatření → studenti ← pobyt v objektu Studia FAMU_verze 25. 11. 2020

 1. Od středy 25. 11. 2020 je umožněna praktická výuka posluchačům závěrečných ročníků (3. BcA. / 2. MgA.) → ve skupinách do 20 osob (včetně účinkujících, spolupracovníků, atd.).
 2. Od středy 25. 11. 2020 jsou umožněny individuální výrobní konzultace posluchačů všech ročníků / individuální realizace praktických úkolů → 1x student + dohled vedoucího pedagoga.
 3. Po celou dobu pobytu v objektu Studia FAMU jsou studenti povinni dbát na zakrytí dýchacích cest ve společných prostorách objektu – vše v souladu s aktuálními nařízeními a doporučeními.
 4. Po celou dobu pobytu v objektu Studia FAMU jsou studenti povinni dbát na zvýšenou hygienu rukou – antibakteriální roztok je umístěn v dávkovačích na každém podlaží, antibakteriální mýdla jsou dostupná na všech WC / antibakteriální gely na ruce v prostoru všech kapacit, které jsou štábům dány k dispozici.
 5. Pokud student potřebuje vyměnit roušku / obdržet jednorázové rukavice, obrátí se na oddělení výroby SF.

***

Základní hygienická & provozní opatření → pedagogové ← pobyt v objektu Studia FAMU_verze 25. 11. 2020

 1. Pedagogové mají i nadále možnost využívat učebny - v době od 8hod do 21hod - Studia FAMU / odbavení on-line výuky a/nebo individuální konzultace → booking a dotazy: Věra Hoffmannová / 234 244 440 / ucebny@studiofamu.cz
 2. Po celou dobu pobytu v objektu Studia FAMU jsou pedagogové povinni dbát na zakrytí dýchacích cest ve společných prostorách objektu – vše v souladu s aktuálními nařízeními a doporučeními.
 3. Po celou dobu pobytu v objektu Studia FAMU jsou pedagogové povinni dbát na zvýšenou hygienu rukou – antibakteriální roztok je umístěn v dávkovačích na každém podlaží, antibakteriální mýdla jsou dostupná na všech WC / antibakteriální gely na ruce v prostoru všech kapacit, které jsou štábům dány k dispozici.
 4. Pokud pedagog potřebuje vyměnit roušku / obdržet jednorázové rukavice, obrátí se na oddělení výroby SF.

***

Základní hygienická & provozní opatření → účinkující a spolupracovníci štábů ← pobyt v objektu Studia FAMU_verze 25. 11. 2020

 1. Od středy 25. 11 .2020 je umožněna participace externím účinkujícím / spolupracovníkům štábů na praktické výuce posluchačům závěrečných ročníků (3. BcA. / 2. MgA.) → ve skupinách do 20 osob (včetně účinkujících, spolupracovníků, atd.).
 2. Spolupráce na projektech se děje po předchozím, individuálním dojednání podmínek → včetně posouzení nutnosti absolvovat testování na přítomnost Covid-19 ← posuzuje a rozhoduje oddělení výroby SF.
 3. Externí osoby jsou po celou dobu pobytu v objektu Studia FAMU povinny dbát na zakrytí dýchacích cest ve společných prostorách objektu – – vše v souladu s aktuálními nařízeními a doporučeními.
 4. Externí osoby jsou - před vstupem do objektu Studia FAMU - povinny poskytnout své údaje pro případné účely trasování.
 5. Po celou dobu pobytu v objektu Studia FAMU jsou účinkující a spolupracovníci štábů povinni dbát na zvýšenou hygienu rukou – antibakteriální roztok je umístěn v dávkovačích na každém podlaží, antibakteriální mýdla jsou dostupná na všech WC / antibakteriální gely na ruce v prostorách kapacit, které jsou účinkujícím a spolupracovníkům štábů dány k dispozici.

***

Seznam opatření AMU / FAMU platných ke dni 25. 11. 2020

- FAMU

- FAMU - Aktuální rozvrhy / Semafor výuky

- AMU

 

***

 

Průběžně aktualizované harmonogramy výroby & opatření pro výrobu praktických cvičení.

↓↓↓