logo FAMU
Výroba cvičení od 4. 5. 2020 & Opatření Covid-19

ZAHÁJENÍ VÝROBY & OPATŘENÍ COVID-19 | verze_12. 06. 2020

Studio FAMU je → od momentu uvolňování opatření ← připraveno k odbavení požadavků spojených s praktickou výrobou / dokončováním cvičení.

S ohledem na měnící se podmínky → ad opatření Covid-19 ← je třeba mít na zřeteli, že Studio FAMU bude přizpůsobovat možnosti aktuálnímu vývoji.

Snahou týmu Studia FAMU je zajistit takové podmínky, které → od příprav po prezentaci projektů  ← budou, i za současné, ztížené situace, maximálně vstřícné.

Apelujeme na štáby a na vedoucí pedagogy, aby podrobně diskutovali své požadavky a obavy s kolegy z oddělení výroby a nalezli, i za cenu uskromnění se, cestu, jak díla dokončit a předložit na klauzurních projekcích v maximální možné kvalitě.

Děkuji za pochopení a spolupráci!

 

Ondřej Šejnoha

ředitel Studia FAMU

***

Základní hygienická opatření → studenti ← pobyt v objektu Studia FAMU_verze 12. 06. 2020

  1. Všichni příchozí studenti musejí, po vstupu do prostor recepce, předložit vyplněné a podepsané čestné prohlášení. Každý den vstupu do objektu = aktuální čestné prohlášení.
  2. Po celou dobu pobytu v objektu Studia FAMU jsou studenti povinni nosit ochranu úst a nosu a dbát na zvýšenou hygienu rukou – antibakteriální mýdla jsou dostupná na všech WC / antibakteriální gely na ruce v prostoru všech kapacit, které jsou štábům dány k dispozici.
  3. Pokud student potřebuje vyměnit roušku / obdržet jednorázové rukavice, obrátí se na oddělení výroby SF
  4. Preventivní měření teploty infra-teploměrem → od 3.6.2020 je měření aplikováno pouze jako podpůrné ověření zdravotního stavu ve sporných případech → při naměřené hodnotě 37°C (a více) není osoba oprávněna do objektu Studia FAMU vstoupit.

***

Základní hygienická opatření → pedagogové ← pobyt v objektu Studia FAMU_verze 12. 06. 2020

  1. Po celou dobu pobytu v objektu Studia FAMU jsou pedagogové povinni nosit ochranu úst a nosu a dbát na zvýšenou hygienu rukou – antibakteriální mýdla jsou dostupná na všech WC / antibakteriální gely na ruce v prostoru všech kapacit, které jsou štábům dány k dispozici.
  2. Pokud pedagog potřebuje vyměnit roušku / obdržet jednorázové rukavice, obrátí se na oddělení výroby SF.
  3. Preventivní měření teploty infra-teploměrem → od 3.6.2020 je měření aplikováno pouze jako podpůrné ověření zdravotního stavu ve sporných případech → při naměřené hodnotě 37°C (a více) není osoba oprávněna do objektu Studia FAMU vstoupit.

***

Základní hygienická opatření → účinkující a spolupracovníci štábů ← pobyt v objektu Studia FAMU_verze 12. 06. 2020

  1. Spolupráce na projektech se děje po předchozím, individuálním dojednání podmínek → včetně posouzení nutnosti absolvovat testování na přítomnost Covid-19 ← s oddělení výroby SF.
  2. Po celou dobu pobytu v objektu Studia FAMU jsou účinkující a spolupracovníci štábů povinni nosit ochranu úst a nosu a dbát na zvýšenou hygienu rukou – antibakteriální mýdla jsou dostupná na všech WC / antibakteriální gely na ruce v prostoru všech kapacit, které jsou štábům dány k dispozici.
  3. Preventivní měření teploty infra-teploměrem → od 3.6.2020 je měření aplikováno pouze jako podpůrné ověření zdravotního stavu ve sporných případech → při naměřené hodnotě 37°C (a více) není osoba oprávněna do objektu Studia FAMU vstoupit.

***

Seznam opatření AMU / FAMU platných ke dni 12. 06. 2020

- Užitečné informace v době pandemie

- Mimořádné opatření k osobní přítomnosti studentů na AMU - s účinností od 25.5.2020 (opatření mj. upřesňuje postup pro praktickou výuku a účast osob provádějící autorské dílo / umělecký výkon)

-  Výnos děkanky č. 11/2020 - Opatření k osobní účasti studentů - s účiností od 12.5.2020

- Výnos děkanky č. 10/2020 - k osobní přítomnosti pracovnic a pracovníků na FAMU, pracovním cestám do zahraničí a přítomnosti cizích osob v budovách FAMU po ukončení nouzového režimu

- Provozní opatření po ukončení nouzového stavu - s účinností od 27.5.2020

- Mimořádná opatření k dokončování absolventských uměleckých prací

***

 

Průběžně aktualizované harmonogramy výroby a klauzurních projekcí.

↓↓↓