logo FAMU
Výroba cvičení & Opatření Covid-19

VÝROBA CVIČENÍ & OPATŘENÍ COVID-19 | verze_22. 09. 2020

Studio FAMU je → od momentu zavádění opatření k ochraně před Covid -19  ← připraveno k odbavení požadavků spojených s praktickou výrobou / dokončováním cvičení v různých režimech možností.

S ohledem na měnící se podmínky → ad opatření Covid-19 ← je třeba mít na zřeteli, že Studio FAMU bude přizpůsobovat možnosti aktuálnímu vývoji → aktualizace informací je vydána v souvislosti s upřesňením podmínek a opatřením AMU platného od 21. 09. 2020.

Snahou týmu Studia FAMU je zajistit takové podmínky, které → od příprav po prezentaci projektů  ← budou, i za předpokladu ztížené situace, maximálně vstřícné.

Apelujeme i nadále na štáby a na vedoucí pedagogy, aby podrobně diskutovali své požadavky (a obavy spojené s realizací) s kolegy z oddělení výroby a nalezli, i za cenu uskromnění se, cestu, jak díla dokončovat v maximální možné kvalitě.

Děkuji za pochopení a spolupráci!

Ondřej Šejnoha

ředitel Studia FAMU

***

Základní hygienická opatření → studenti ← pobyt v objektu Studia FAMU_verze 22. 09. 2020

  1. Po celou dobu pobytu v objektu Studia FAMU jsou studenti povinni dbát na zakrytí dýchacích cest ve společných prostorách objektu – vše v souladu s opatřením FAMU ze dne 21. 9. 2020
  2. Po celou dobu pobytu v objektu Studia FAMU jsou studenti povinni dbát na zvýšenou hygienu rukou – antibakteriální roztok je umístěn v dávkovačích na každém podlaží, antibakteriální mýdla jsou dostupná na všech WC / antibakteriální gely na ruce v prostoru všech kapacit, které jsou štábům dány k dispozici.
  3. Pokud student potřebuje vyměnit roušku / obdržet jednorázové rukavice, obrátí se na oddělení výroby SF

***

Základní hygienická opatření → pedagogové ← pobyt v objektu Studia FAMU_verze 22. 09. 2020

  1. Po celou dobu pobytu v objektu Studia FAMU jsou pedagogové povinni dbát na zakrytí dýchacích cest ve společných prostorách objektu – vše v souladu s opatřením FAMU ze dne 21. 9. 2020
  2. Po celou dobu pobytu v objektu Studia FAMU jsou pedagogové povinni dbát na zvýšenou hygienu rukou – antibakteriální roztok je umístěn v dávkovačích na každém podlaží, antibakteriální mýdla jsou dostupná na všech WC / antibakteriální gely na ruce v prostoru všech kapacit, které jsou štábům dány k dispozici.
  3. Pokud pedagog potřebuje vyměnit roušku / obdržet jednorázové rukavice, obrátí se na oddělení výroby SF.

***

Základní hygienická opatření → účinkující a spolupracovníci štábů ← pobyt v objektu Studia FAMU_verze 22. 09. 2020

  1. Spolupráce na projektech se děje po předchozím, individuálním dojednání podmínek → včetně posouzení nutnosti absolvovat testování na přítomnost Covid-19 ← v oddělení výroby SF.
  2. Externí osoby jsou po celou dobu pobytu v objektu Studia FAMU povinny dbát na zakrytí dýchacích cest ve společných prostorách objektu – vše v souladu s opatřením FAMU ze dne 21. 9. 2020
  3. Externí osoby jsou - před vstupem do objektu Studia FAMU - povinny poskytnout své údaje pro případné účely trasování – vše v souladu s opatřením FAMU ze dne 21. 9. 2020
  4. Po celou dobu pobytu v objektu Studia FAMU jsou účinkující a spolupracovníci štábů povinni dbát na zvýšenou hygienu rukou – antibakteriální roztok je umístěn v dávkovačích na každém podlaží, antibakteriální mýdla jsou dostupná na všech WC / antibakteriální gely na ruce v prostorách kapacit, které jsou účinkujícím a spolupracovníkům štábů dány k dispozici.

***

Seznam opatření AMU / FAMU platných ke dni 22. 09. 2020

- Užitečné informace v době pandemie - web FAMU

- Opatření rektorátu - web AMU (aktualizace ke dni 21.09.2020)

***

 

Průběžně aktualizované harmonogramy výroby & opatření pro výrobu praktických cvičení.

↓↓↓