FAMU
Studio FAMU - stav a plán instalací technologií

Seznam kapacit k dokončení & harmonogram realizací 2019


- Referenční projekce + gradingové pracoviště & mix hala
+ projekční kabina
+ technická místnost
+ zázemí pod Referenční projekcí (serverovna; gradingové pracoviště; technologická místnost; denní místnost)
++ realizace instalace akustiky a přípravy pro AV technologie: leden 2019 - červen 2019
++ realizace instalací AV technologie (projektory, zvuk, serverovna) a mobiliáře: červenec 2019 - prosinec 2019
**
- Filmová míchací hala + technická místnost s projekcí
++ realizace instalace akustiky a přípravy pro AV technologie: leden 2019 - květen 2019
++ realizace instalací AV technologie (projektor, zvuk) a mobiliáře: červen 2019 - říjen 2019
**
- TV míchací hala + hlasatelna
++ realizace instalace akustiky a přípravy pro AV technologie: leden 2019 - květen 2019
++ realizace instalací AV technologie (projektor, zvuk) a mobiliáře: červen 2019 - říjen 2019
**
- TV režie / TV odbavovací pracoviště / TV zvuková režie
++ realizace instalace akustiky a přípravy pro AV technologie: květen 2019 - srpen 2019
++ realizace instalací AV technologie (projektor, zvuk) a mobiliáře: září 2019 - prosinec 2019
**
- obrazová střižna | zvuková střižna | gradingové pracoviště
++ realizace instalací AV technologie: duben 2019 - říjen 2019
***

Další informace poskytne ředitel Studia FAMU
Ondřej Šejnoha
Tel.: 234 244 402
E-mail: ondrej.sejnoha@studiofamu.cz