FAMU
Klauzury srpen - září 2019

 

Postup odevzdávání dat pro klauzurní projekce – srpen / září 2019


Vážení pedagogové a studenti,

Věnujte, prosím, pozornost informacím uvedených v dokumentech – opatření a postup v odevzdávání Vašich filmů pro nadcházející klauzurní projekce v srpnu / září 2019.

Harmonogram termínů k odevzdávání dat - srpen / září 2019

Konkrétní časy kontrolních a klauzurních projekcí - srpen / září 2019

Postup odevzdávání dat pro klauzurní projekce - srpen / září 2019

POŽADOVANÉ PARAMETRY FINÁLNÍHO EXPORTU - NOVÉ 2019

Prosíme o dodržení následujícího postupu při exportech finálních verzí vašich cvičení pro klauzurní projekce v Lažanském paláci.

Název souboru:
katedra_typ cviceni dle bile knihy_prijmeni studenta_nazev cviceni (bez diakritiky)

Soubor/kontejner: QuickTime movie (.mov)

Rozlišení: Full HD 1920 x 1080

Framerate: 24/25/30 fps

Kodek: ProRes (nikoliv Proxy)
            H264 (pouze stereo 2.0) - bude převeden do ProResu

                

 

Zvuk stereo 2.0:  
48 kHz, 16b:
a) AAC 192k
b) PCM

Zvuk 5.1 – pouze v Apple ProRes!
48 kHz, 16b, PCM

a) 5.1 (L, R, C, LFE, LS, RS) : big endian
b) 6x mono (event. 3x mono L, R, C): little endian

návod na export 5.1 z DaVinci Resolve

Zvuk mono:
Jako stereo 2.0 (L=R) nebo jako kanál C v nastavení  5.1.

DŮLEŽITÉ – posluchači, kteří prezentují své práce v projekčních sálech kina PONREPO (KK – vyjma 2. ročníku MgA./Lažanský palác, CIN KK – vyjma 2. ročníku MgA./Lažanský palác) a Městské knihovny v Praze (KR – týká se pouze posluchačů 3. ročník BcA.), budou snímky odevzdávat ve formátech DCP.

DCP Manuál

Emergency a dotazy  -  PO - PÁ 9:30 – 15:00:

Zuzana Hadravová, tel. 234 244 441, e-mail: zuzana.hadravova@studiofamu.cz

Jan Kovačovič, tel. 234 244 418, e-mail: jan.kovacovic@studiofamu.cz


!Rozpis projekcí klauzur a státních zkoušek - září 2019 - s nejzazšími termíny pro odevzdání dat ke kontrole!                                                                                                                                                                                                                                                             
Katedra |  Dept.  Termín projekce | Screening date  Druh projekce  |  Screening category Termín odevzdání filmů (do 9hod.)  |  Data delivery (till 9.00 AM)  Místo konání projekce  | Place of the screening
KSS  26.8. pondělí kontrolní projekce klauzurních prací 22. 8.  Projekce - Lažanský pal. 
29. 8. čtvrtek  projekce klauzurních prací - I. roč. 22. 8.  Projekce - Lažanský pal. 
3.9. úterý  kontrolní projekce klauzurních prací 29. 8.  Projekce - Lažanský pal. 
5. 9. čtvrtek  projekce klauzurních prací - II. + IV. roč.  29. 8.  Projekce - Lažanský pal. 
10. 9. úterý kontrolní projekce bakalářských  filmů 4. 9.  Projekce - Lažanský pal. 
11. 9. středa projekce bakalářských filmů 4. 9.  Projekce - Lažanský pal. 
23. 9. pondělí kontrolní projekce magisterských filmů 18. 9.  Projekce - Lažanský pal. 
25. 9. středa projekce magisterských filmů  18. 9.  Projekce - Lažanský pal. 
KDT 2. 9. pondělí kontrolní projekce klauzurních prací 28. 8.  Projekce - Lažanský pal. 
4. 9. středa kontrolní projekce bak. a mag. filmů  2.9. Projekce - Lažanský pal. 
4. 9. středa projekce klauzurních prací 28. 8.  Projekce - Lažanský pal. 
9. 9. pondělí projekce bakalářských a magisterských filmů  2.9. Projekce - Lažanský pal. 
KR  29.8. čtvrtek kontrolní projekce klauzurních prací 27.8.   Projekce - Lažanský pal. 
3. 9. úterý projekce klauzurních prací - IV. roč 27.8.   Projekce - Lažanský pal. 
10. 9. úterý kontrolní projekce bakalářských filmů  4. 9. Městská knihovna (malý sál)
11. 9.  středa projekce bakalářských filmů 4. 9. Městská knihovna (malý sál)
12.9. čtvrtek kontrolní projekce magisterských filmů 9.9. Projekce - Lažanský pal. 
16.9. pondělí  projekce magisterských filmů  9.9. Projekce - Lažanský pal. 
CIN KK 4. 9. WED Test projections / Clausura Works 30. 8.  kino Ponrepo 
6. 9. FRI Projections / Clausura Works 30. 8.  kino Ponrepo 
17. 9. TUE Test projections / Master Films 12.9.  Projekce - Lažanský pal. 
19. 9. THU Projections / Master Films 12 .9. Projekce - Lažanský pal. 
KK  3. 9. úterý kontrolní projekce bakalářských filmů  29.8.  kino Ponrepo 
5. 9. čtvrtek  projekce bakalářských filmů 29. 8.  kino Ponrepo 
10. 9. úterý kontrolní projekce klauzurních prací 3. 9.  kino Ponrepo 
10. 9. úterý projekce klauzurních prací - I. roč. 3. 9. kino Ponrepo 
10.9. úterý kontrolní projekce klauzurních prací 5. 9.  kino Ponrepo 
12. 9. čtvrtek projekce klauzurních prací - II. + IV. roč.  5. 9.  kino Ponrepo 
17. 9. úterý kontrolní projekce magisterských filmů 12.9.  Projekce - Lažanský pal. 
19. 9. čtvrtek projekce magisterských filmů  12 .9. Projekce - Lažanský pal. 
CAS  3.9. úterý  kontrolní projekce klauzurních prací 30. 8. Projekce - Lažanský pal. 
6. 9. středa projekce klauzurních prací 30. 8. Projekce - Lažanský pal. 
KZT  5.9. čtvrtek kontrolní projekce bakalářských filmů  3. 9.  Projekce - Lažanský pal. 
10. 9. úterý projekce bakalářských filmů 3. 9.  Projekce - Lažanský pal. 
20.9. pátek kontrolní projekce magisterských filmů 16. 9.  Projekce - Lažanský pal. 
23. 9. pondělí projekce magisterských filmů  16. 9.  Projekce - Lažanský pal. 
KAT 12. 9. čtvrtek projekce bakalářských filmů 5. 9.  Projekce - Lažanský pal. 
13. 9. pátek projekce klauzurních filmů 6. 9.  Projekce - Lažanský pal. 
17. 9. úterý projekce magisterských prací 10. 9.  Projekce - Lažanský pal. 
FI 30. 8. FRI Test projections / Clausura Works and Master Films 23. 8. Projekce - Lažanský pal. 
13. 9. FRI Projections / Clausura Works 6. 9. Projekce - Lažanský pal. 
18. 9. WED Projections / Clausura Works 11.9.  Projekce - Lažanský pal. 
20. 9. FRI Projections / Master Films 13. 9. Projekce - Lažanský pal.