FAMU

Rozdělení agendy v oddělení výroby (platné od 1. 9. 2019)

Tomáš Šimon / vedoucí oddělení výroby
+ produkční vedení všech projektů KAT, KSD
+ bakalářské filmy KR 3. + absolventské filmy KR 5. ročník
+ koprodukční projekty napříč katedrami
++ TEL.: 234 244 420 | E-MAIL: tomas.simon@studiofamu.cz

Lenka Medová / produkční / zástupkyně vedoucího odd.
+ produkční vedení všech projektů CINKK, KDT
+ filmy KR 1. ročník + 4. ročník
++ TEL.: 234 244 443 | E-MAIL: lenka.medova@studiofamu.cz

Klára Zitová / produkční
+ produkční vedení všech projektů CAS, KSS
+ filmy KR 2. ročník + Ateliérovka 3. ročník (český program)
++ TEL.: 234 244 417 | E-MAIL: klara.zitova@studiofamu.cz

Alena Prokopová / produkční
+ produkční vedení všech projektů KK
+ Praktika
+ administrativní podpora oddělení
++ TEL.: 234 244 416 | E-MAIL: ala.prokopova@studiofamu.cz

Adéla Matochová / produkční
+ produkční vedení projektů FAMU International - CDM a další programy (akreditované / neakreditované)
++ TEL.: 234 244 444 | E-MAIL: adela.matochova@studiofamu.cz

Jana Nosková / dispečink
+ veškerá oborová cvičení KZT
++ TEL.: 234 244 403 | E-MAIL: jana.noskova@studiofamu.cz

Zuzana Hadravová / produkční + správa archivu & Centrálního datového úložiště SF & licenční agenda
+ koordinace klauzurních projekcí & koordinace agendy spojené s Centrálním datovým úložištěm SF
+ administrativní dokončování projektů & produkční podpora oddělení
+ vedení evidence a potvrzování kreditového ohodnocení studentů KP
++ TEL.: 234 244 441 | E-MAIL: zuzana.hadravova@studiofamu.cz

 

Jiná klasifikovaná cvičení se odbavují s příslušným zástupcem oddělení výroby, který má dotčenou katedru v gesci.