Random Image

MŠMT DÁ NA PODPORU UKRAJINSKÝCH STUDENTŮ 150 MILIONŮ / МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, МОЛОДІ І ФІЗКУЛЬТУРИ ВИДІЛИТЬ НА ПІДТРИМКУ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ 150 МІЛЬЙОНІВ

Praha, 1. března 2022 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podpoří studium ukrajinských studentů na českých vysokých školách. Pomoc cílí jak na nově přijaté studenty ke studiu celého studijního programu, tak studenty přijíždějící na krátkodobé studijní pobyty. V současnosti je tak celková alokace 150 milionů korun a na jednoho studenta může z tohoto programu získat vysoká škola až 150 tisíc korun na tento nebo příští akademický rok.

O poskytnutí této podpory jsme rozhodli okamžitě v reakci na nastalou situaci na Ukrajině. Peníze budou určeny například pro studenty obávající se pokračovat ve studiu za současné situace na Ukrajině, ale také těm, kterým bylo tamní studium znemožněno,“ uvedl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík. O tom, zda uchazeči z řad ukrajinských studentů spadají do této kategorie, rozhodne sama vysoká škola, například na základě motivačních dopisů a pohovorů s uchazeči.

Прага, 1 березня 2022 – Міністерство освіти, молоді і фізкультури ЧР пiдтримає навчання українських студентів на чеських вищих навчальних закладах. Допомога спрямована на як нових студентів, записаних на навчання повної студійної програми, але і на студентів, які приїздитимуть на короткострокові студійні перебування. На даний момент цілковита частка становить 150 мільйонів чеських крон і на одного студента можe ВИШ з цієї програми отримати до 150 тисяч крон впродовж цього або наступного академічного року.

«Про надання цієї підтримки ми прийняли рішення відразу, в реакції на ситуацію в Україні. Кошти призначаються, наприклад, для студентів, які побоюються продовжувати навчання в умовах сучасної ситуації в Україні, а також тим, яким навчання в Україні було унеможливлено,» зазначив міністр освіти, молоді та фізкультури Петр Ґаздік. Те, чи спадають у цю категорію ті чи інші студенти, вирішує висока школа сама, наприклад, посередництвом мотиваційних листів і співбесід з охочими.
 

 

1. března 2022