Random Image

KVIFF: ZVLÁŠTNÍ UZNÁNÍ PRO ABSOLVENTSKÝ FILM 'JEDNOTKA INTENZIVNÍHO ŽIVOTA' ADÉLY KOMRZÝ

Na karlovarském festivalu měl světovou premiéru i dokumentární absolventský film Jednotka intenzivního života režisérky Adély Komrzý. Film, v němž režisérka v průběhu tří let dokumentuje Oddělení paliativní péče ve VFN na Karlově náměstí v Praze, byl promítán v soutěžní sekci Na východ od Západu a porota mu udělila zvláštní uznání. 

"Velmi silně jsem si uvědomovala, že smrt, stejně tak jako porod, jsou nedílnou součástí lidského života a odchod by měl proběhnout důstojně. Proto by měly být vytvořeny dobré podmínky. Ještě v situaci, kdy v nemocnicích v současné době umírá 80% české společnosti (v západním světě jsou čísla srovnatelná), je tedy nezbytné něco změnit a do nemocnice a komunikace vrátit lidskost. Nositelé takového odhodlání s touhou po změně jsou pro mě právě hlavní protagonisté Ondřej a Kateřina," říká Adéla Komrzý.

Do kin snímek vstoupí 2. září.

31. srpna 2021