logo FAMU

Zvuková tvorba

bakalářský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Cíle studia

Bakalářské studium oboru Zvuková tvorba je zaměřeno na univerzální přípravu samostatných tvůrčích pracovníků - mistrů zvuku a zvukových režisérů - pro celou oblast zvukové tvorby, tj. pro film, TV, rozhlas, hudební studia, divadla a další zvuková pracoviště. Student získá základní profesní znalosti a dovednosti v oblasti zvukové techniky a prohlubuje své hudební, estetické a zvukově dramaturgické cítění, tvůrčí představivost a kulturní rozhled.

Profil absolventa

Studium připravuje na výkon zvukového řemesla v obvyklých pozicích profese filmového zvuku - zvukových mistrů, supervizorů, designerů etc. tak, aby absolventi dokázali účinně přispívat k vysoké umělecké i technické kvalitě zvukové složky AV tvorby. Absolvent oboru je schopen kvalifikovaně se zapojit do týmové spolupráce, zejména s filmovým a televizním štábem, ovládá základní technologie zvukové postprodukce.

Obecné informace o přijímacím řízení

Základními předpoklady pro studium oboru jsou především tvůrčí vlohy a hluboký zájem o kinematografii a její múzické zdroje (literatura, výtvarné umění, hudba). Dále je to představivost, schopnost abstraktního myšlení, muzikálnost a vynikající schopnost sluchové analýzy. Předpokládají se základní znalosti z elektroakustiky a praktické zkušenosti se zvukovou technikou. Výhodou je znalost cizího jazyka, nejlépe anglického. Z osobních vlastností jsou podstatné zejména smysl pro týmovou práci, komunikační schopnost, samostatnost a pohotovost v rozhodování, psychická odolnost, spolehlivost a obětavost. U předložených autorských prací se hodnotí nápaditost, schopnost vyjádřit myšlenku zvukovými prostředky i estetický a skladebný cit pro ztvárnění zvukového materiálu do smysluplného celku, u předložené teoretické práce se hodnotí schopnost analytické reflexe, která se týká dramaturgie zvukové složky.


Garant

prof. Mgr. Jakub KUDLÁČ

Profesor

E-mail: jakub.kudlac@famu.cz
Telefon: 234 244 342

Pracoviště: Katedra zvukové tvorby
Detail osoby


.
.