Random Image

Studenti programu "STŘIHOVÁ SKLADBA"

Navazující magisterský

Viola Bláhová 1. ročník

Savva Dolomanov 1. ročník

Ema Adamove 2. ročník

BcA. Vojtěch Kunc 2. ročník

BcA. Dominik Neudeker 2. ročník

BcA. Ondřej Nuslauer 2. ročník

Ostatní programy

MONTAGE

Navazující magisterský

STŘIHOVÁ SKLADBA

Bakalářský