Random Image

Studenti programu "STŘIHOVÁ SKLADBA"

Bakalářský

Roman Grublyak 1. ročník

Arthur Maurer 1. ročník

Zdeňka Petrová 1. ročník

Julie Slovenčíková 1. ročník

Matouš Vaďura 1. ročník

Tamara Avakyan 2. ročník

Adam Barbora 2. ročník

Radek Barták 2. ročník

Ruslana Kaminska 2. ročník

Filip Liška 2. ročník

Viktorie Perlová 2. ročník

Kryštof Joseph Perry 2. ročník

Alexandra Volfová 2. ročník

Adéla Kelbichová 3. ročník

Lea Teodora Kolevská 3. ročník

Rudolf Mašata 3. ročník

Adam Ošťádal 3. ročník

Julie Petríková 3. ročník

Ondřej Plecháč 3. ročník

Denis Solovev 3. ročník

Ostatní programy

MONTAGE

Navazující magisterský

STŘIHOVÁ SKLADBA

Navazující magisterský