Random Image

Studenti programu "MONTAGE"

Navazující magisterský

Sergen Kahraman Cotak 1. ročník

Ambar Etchegaray 1. ročník

Shayak Gupta 1. ročník

Shengyi He 1. ročník

Shawrya Kumar 1. ročník

Dunja Ivezić 2. ročník

Monika Chyzynska 3. ročník

Roman Iakovlev 3. ročník

Dmitar Janjušević 3. ročník

Olivia Jimenez 3. ročník

Luca Peres-Bota 3. ročník

Camilo Sanchez Gomez 3. ročník

Shubhroja Sen 3. ročník

Ostatní programy

STŘIHOVÁ SKLADBA

Navazující magisterský

STŘIHOVÁ SKLADBA

Bakalářský