logo FAMU

Střihová skladba

bakalářský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Katedra připravuje posluchače pro střihovou skladbu v plném rozsahu audiovizuálních médií s důrazem na soustavné rozvíjení skladebných a tvůrčích schopností i s ohledem na nové technologie. Učí je využívat analytické metody interpretace audiovizuálních děl i v rozpracovaném stádiu a schopnosti názory prezentovat a argumentačně obhajovat. Magisterské studium je zaměřeno na zevrubné zvládnutí gramatiky a estetiky filmových výrazových prostředků obrazové i zvukové složky a schopnosti dramaturgického myšlení a kreativního provedení díla v širším společenském kontextu.

Cíle studia

Katedra připravuje posluchače pro střihovou skladbu v plném rozsahu audiovizuálních médií (film, TV, video, nová média) s důrazem na soustavné rozvíjení skladebných a tvůrčích schopností a s ohledem na nové digitální technologie.
Výuka je zaměřena na zvládnutí klasické i počítačové technologie, ovládání a tvůrčí využití gramatiky a estetiky filmových výrazových prostředků v obrazové i zvukové složce a na schopnosti praktického provedení díla.

Profil absolventa

Absolvent je schopen zastávat asistentskou pozici i postavení hlavního střihače, a to v oblasti filmu i televize.

Obecné informace o přijímacím řízení

U uchazeče se předpokládá intenzivní zájem o kinematografii, literaturu, výtvarné umění a další spřízněné obory. Uchazeč by měl prokázat schopnost analytické reflexe, obrazové a skladebné cítění, komunikační schopnost a myšlenkovou samostatnost. V rámci talentové zkoušky se hodnotí zejména jednak uchazečova teoretická schopnost analyzovat skladbu filmového díla, jak se jeví v dramatické stavbě a záběrové kompozici, jednak praktická schopnost vyprávět příběh obrazem.


Garant

doc. Mgr. Ivo TRAJKOV

Docent - vedoucí katedry

E-mail: ivo.trajkov@famu.cz
Telefon: 234 244 368

Pracoviště: Katedra střihové skladby
Detail osoby


.
.