Random Image
Katedra střihové skladby (KSS)

Katedra střihové skladby
Filmová a televizní fakulta AMU
Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1
 
Sekretariát katedry:

Jana Pračková
+420 234 244 369
jana.prackova@famu.cz
 

http://old.famu.cz/katedry-a-pracoviste/katedra-strihove-skladby-kss/