Random Image
Katedra střihové skladby (KSS)

O KATEDŘE STŘIHOVÉ SKLADBY

Výuka střihové skladby jako samostatného studijního oboru FAMU byla poprvé zahájena roku 1964 (do té doby byla vyučována v kabinetu střihové skladby při katedře režie). U jejího zrodu stál teoretik i praktik - filmový avantgardista Jan Kučera, žák estetika Jana Mukařovského.

Katedra střihové skladby - jakožto zcela samostatná - vznikla roku 1976 (viz Jan Svoboda, Skladba a řád, NFA, Praha 2007, s. 153).

V současné době připravuje katedra posluchače pro samostatnou tvůrčí práci v plném rozsahu audiovizuálních médií s důrazem na soustavné rozvíjení skladebných a tvůrčích schopností a znalostí. Systém oborového studia je doplňován řadou povinných i výběrových přednášek z humanitních i technických oblastí a je veden s větším důrazem na individuální přístup posluchačů prostřednictvím konzultací.

Současným vedoucím katedry je MgA. Tomáš Doruška.

VYUČUJÍCÍ