Random Image
Katedra scenáristiky a dramaturgie (KSD)

SCENÁRISTIKA A DRAMATURGIE

bakalářský Počet studentů: 1

SCENÁRISTIKA A DRAMATURGIE

bakalářský Počet studentů: 29

SCENÁRISTIKA A DRAMATURGIE

navazující magisterský Počet studentů: 10

SCENÁRISTIKA A DRAMATURGIE

navazující magisterský Počet studentů: 13

PROFIL ABSOLVENTA BCA

 • Absolvent tříletého bakalářského stupně katedry scenáristiky a dramaturgie je schopen napsat scénář k filmovému nebo televiznímu hranému dílu v různých formátech, od krátkých tvarů, po tvar středometrážní a celovečerní.
 • Absolvent rozumí jednotlivým fázím vývoje scénáře a dokáže vytvářet texty, které s nimi souvisí, jako jsou: námět, explikace, anotace, treatment, synopse a scénosled.
 • Absolvent je schopen vybrat látku vhodnou pro adaptaci literární předlohy. Je schopen předlohu analyzovat, žánrově zařadit a nalézt klíč k jejímu převedení do podoby scénáře.
 • Absolvent rozumí výstavbě dramatu, zná a dokáže aplikovat dramaturgické pojmy, strategie a postupy. Dokáže kvalifikovaně uvažovat, argumentovat a vyjadřovat se písemně i ústně jako filmový nebo televizní dramaturg.
 • Absolvent je obeznámen s filmovou a literární historií, historií dramatu, filmovou teorií a v základních obrysech s teorií filmu.
 • Absolvent je schopen veřejně profesionálně prezentovat svoji práci.
 • Absolvent bakalářského stupně KSD FAMU se může uplatnit jako filmový a televizní scenárista, scenárista pracující pro příbuzná audiovizuální média, jako filmový
 • a televizní dramaturg.
 • Absolvent získává základní výbavu pro působení ve sféře filmové a televizní žurnalistiky, public relations, kritiky anebo psaní literatury, ať beletrie anebo odborné, a pro působení na poli filmové a televizní pedagogiky.
 • Absolvent si po absolutoriu odnáší středometrážní autorský filmový nebo televizní scénář realizovatelný v profesionálních podmínkách.

PROFIL ABSOLVENTA MGA

 • Absolvent magisterského stupně prohloubil své znalosti a dovednosti v oblasti vývoje
 • a výstavby filmového nebo televizního scénáře.
 • Absolvent prohloubil teoretické i praktické znalosti v oblasti filmové scenáristiky
 • a dramaturgie, vhled do teorie filmu, do dramaturgických koncepcí.
 • Absolvent je obeznámen s problematikou příbuzných oborů souvisejících s  vytvářením scénářů, jakými jsou filmová režie, střih a produkce.  
 • Absolvent měl možnost absolvovat zahraniční stáže a profesní workshopy. Je tedy schopen základní dramaturgické a scenáristické práce v anglickém jazyce.
 • Absolvent získal elementární zkušenost práce v tvůrčím kolektivu a zná způsoby
 • a specifika práce ve writersroomu.
 • Absolvent magisterského stupně KSD FAMU se může uplatnit jako filmový a televizní scenárista, scenárista pracující pro příbuzná audiovizuální média, jako filmový
 • a televizní dramaturg.
 • Absolvent disponuje výbavou také pro působení ve sféře filmové a televizní žurnalistiky, public relations, kritiky anebo psaní literatury, ať beletrie anebo odborné, a na poli filmové a televizní pedagogiky.
 • Absolvent může, po splnění přijímacích kritérií, pokračovat ve studiu doktorandském.
 • Absolvent si odnáší magisterskou teoretickou práci publikovatelnou v odborném tisku.
 • Absolvent si po absolutoriu odnáší profesionálně zvládnutý původní scénář pro celovečerní hraný film (anebo scénář pilotního dílu a synopse televizní minisérie), které jsou v praxi realizovatelné a splňují profesionální kritéria.