Random Image

Scenáristika a dramaturgie

Navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Cíle studia

Studijní obor Scenáristika a dramaturgie je během magisterského studia zaměřen na tvorbu a analýzu filmového scénáře. Studenti se zde zabývají vývojem strukturovaných dramatických tvarů, promýšlejí do hloubky téma, koncepci, kompozici a žánr svých prací, přičemž se soustředí jak na technické parametry vzniku audiovizuálního díla, tak zejména na promýšlení toho, o čem má být, proč musí vzniknout, jaký postoj ke světu vyjadřuje. Adept má v průběhu studia možnost pracovat v dílnách pod vedením rozmanitých tvůrčích osobností, setkávat se s různorodými koncepcemi a  kinematografickými přístupy, které představují inspirativní podhoubí jeho vlastního rozvoje.To, co je na Katedře scenáristiky a dramaturgie v magisterském studiu především kultivováno, není v první řadě hotový scénář, nýbrž vyzrálá autorská osobnost.

Profil absolventa

Absolvent magisterského studia je všestrannou tvůrčí osobností, připravenou zejména pro práci na pozici hlavního scenáristy a dramaturga rozsáhlejších filmových a televizních formátů. Vzhledem k proměnám současné audiovizuální scény a výrobních a distribučních mechanismů se absolventi nerealizují pouze v ?tradiční? pozici scenáristy středometrážních a celovečerních filmů, ale díky svému vybavení širokou škálou multioborových znalostí a praktických dovedností z filmové a multimediální branže i otevřenosti pro rozvoj dalších profesních a talentových dispozic nacházejí stále častěji uplatnění na rozmanitých technických, produkčních i režijních pozicích, případně i tvorbou v literární, hudební či výtvarné sféře.

Obecné informace o přijímacím řízení

Podmínkou pro přijetí je ukončené bakalářské studium na vysoké škole. Studenti FAMU skládají přijímací zkoušku na magisterský stupeň v návaznosti na závěrečnou zkoušku bakalářskou. Talentové a teoretické práce, které uchazeči předkládají k posouzení přijímací komisi, odpovídají rozsahem a úrovní pracím, které studenti FAMU předkládají k závěrečné bakalářské zkoušce.


Garant

prof. doc. Mgr. Petr JARCHOVSKÝ

Profesor Telefon: 234 244 355 Detail osoby
Foto