Random Image
Katedra scenáristiky a dramaturgie (KSD)

Vedoucí katedry

Doc. Marek Vajchr

Garant oboru

Prof. Doc. Mgr. Petr Jarchovský

Interní pedagožky a pedagogové

Mgr. Ivan Arsenjev
Doc. Mgr. Tereza Brdečková
Mgr. Jiří Dufek
Mgr. Lucia Kajánková
MgA. Vojtech Mašek
Doc. PhDr. Marie Mravcová, CSc.
Jaroslav Pozzi
Jan Prušinovský
Mgr. Martin Ryšavý

EXTERNÍ PEDAGOŽKY A PEDAGOGOVÉ

Markéta Jindřichová
Petr Koubek
Alena Müllerová
Evita Naušová
Tereza Nováková
Tomáš Rezek
Michal Samir

Emeritní profesor

Prof. Lubor Dohnal