Random Image
Katedra scenáristiky a dramaturgie (KSD)

Katedra je dvouoborová, jejím cílem je nejen vychovávat filmové a televizní scenáristy, ale zároveň i dramaturgy, kteří budou v praxi schopni působit v dramatické televizní tvorbě nebo vykonávat práci uměleckých poradců či dramaturgů v soukromých produkcích. Studium je chápáno jako výchova filmových televizních scenáristů a dramaturgů.

Bakaláři naší katedry jsou scenáristy profesionály, kteří ukončili studium svým vlastním celovečerním scénárem. Nejlepší z nich mohou pokračovat ve studiu na mistrovském stupni, kde se jim dostane hlubšího akademického vzdělání v oboru scenáristiky i dramaturgie.

Koncepce výuky na KSD FAMU

Přehled absolventů KSD