logo FAMU
Katedra scenáristiky a dramaturgie (KSD)

Katedra scenáristiky a dramaturgie
Filmová a televizní fakulta AMU
Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1
 
Sekretariát katedry:

Zástupní kontaktní osobou je v době nepřítomnosti paní sekretářky Lenky Petrové paní Petra Hofmanová, tajemnice Centra audiovizuálních studií.

+420 234 244 351
petra.hofmanova@famu.cz

 .
.