Random Image
Katedra scenáristiky a dramaturgie (KSD)

Vítejte na stránce katedry scenáristiky a dramaturgie

O KATEDŘE

Katedra scenáristiky a dramaturgie na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění (FAMU) v Praze je jedním z předních center výuky a výzkumu v oblasti filmového psaní a dramatické tvorby ve střední Evropě. Katedra, která nabízí dva obory, se zaměřuje na výuku budoucích profesionálů a profesionálek v oblasti scenáristiky a dramaturgie, kteří mají potenciál ovlivnit a obohatit filmový a televizní průmysl. Absolventky a absolventi bakalářského stupně studium zakončují svým vlastním celovečerním scénářem. Nejlepší z nich mohou pokračovat ve studiu na magisterském stupni, kde se jim dostane hlubšího akademického vzdělání v oboru scenáristiky i dramaturgie.

Studující na této katedře mají možnost získat komplexní znalosti a dovednosti potřebné pro psaní scénářů a vytváření dramatických konceptů pro film, televizi, i jiné audiovizuální formáty. Kromě toho se studující učí analyzovat a porozumět různým dramaturgickým principům a strategiím, které jsou klíčové pro úspěšnou tvorbu a interpretaci audiovizuálních děl.

Katedra scenáristiky a dramaturgie na FAMU nabízí studujícím příležitost pracovat pod vedením zkušených pedagogů a pedagožek, kteří sami aktivně působí v oboru filmového a televizního psaní. To umožňuje získat praktické zkušenosti a konstruktivní zpětnou vazbu, klíčové aspekty pro profesní růst a rozvoj. Katedra scenáristiky a dramaturgie na FAMU poskytuje studentkám a studentům inspirativní a stimulující prostředí pro jejich tvůrčí a profesní růst v oblasti filmového psaní a dramatické tvorby.