logo FAMU
Katedra režie (KR)

Filmová režie

bakalářský

Režie

bakalářský

Filmová režie

navazující magisterský

Režie

navazující magisterský


Profil studenta BcA 

Absolvent bakalářského stupně by si měl během tříletého studia ověřit základní profesní úkony filmové a televizní režie tak, aby mohl ve své praxi vykonávat funkce II. režiséra, případně samostatného režiséra menších filmových a televizních formátů.

Profil studenta MgA

Magisterské dvouleté studium směřuje k výchově budoucích tvůrčích osobností, schopných realizovat ty nejnáročnější filmové i televizní projekty. Posluchači jsou zároveň vedeni k hlubší teoretické reflexi tvůrčího procesu formou písemné diplomové práce, jejíž obhajoba je součástí státní závěrečné zkoušky..
.