logo FAMU

Harmonogram klauzurních a státních zkoušek v roce 2021

Katedra režie (KR)
Harmonogram klauzurních a státních závěrečných zkoušek katedry režie AR 2020/2021        
Státní bakalářské zkoušky podzimní termín úterý 14.9.2021  od 9:00 - 13:00 hod projekce ve Studiu FAMU, pak ústní zkoušky na katedře
Přijímací zkoušky do magisterského studia     čtvrtek 16.9.2021  od 9:00 - 19:00 hod na katedře režie, dle harmonogramu, budete informováni do 15.9.2021
Klauzurní zkouška 1. BcA + 1. MgA. :   úterý 21.9.2021 od 9:00 - 14:00 hod projekce ve Studiu FAMU, pak ústní hodnocení
Klauzurní zkouška 2. BcA : čtvrtek  23.9.2021 od 9:00 - 14:00 hod projekce ve Studiu FAMU, pak ústní hodnocení
Státní magisterské zkoušky : pondělí 27.9.2021 od 9:00 - 14:00 hod projekce ve Studiu FAMU , pak ústní zkouška na katedře              

.
.