Random Image
Katedra režie (KR)

O KATEDŘE REŽIE

Studium se zaměřuje na rozvíjení představivosti, tvořivosti a odpovídající míry kritického myšlení filmových a televizních režisérů, jejichž postavení při vzniku filmového, nebo televizního díla je klíčové. 

Cílem studia je výchova všestranně vzdělaného filmového a televizního režiséra; proto zahrnuje vedle oborových předmětů i přednášky a semináře z dějin filmu, literatury a výtvarného umění, dále z filozofie, sociologie a cizích jazyků. Vysoký počet praktických cvičení (9) prověřuje míru talentu studenta jak ve filmové, tak i televizní produkci, učí jej řemeslu od volby tématu přes literární zpracování zvolené látky až k vlastní realizaci.

Vysoký počet praktických cvičení (9) prověřuje míru talentu studenta jak ve filmové, tak i televizní produkci, učí jej řemeslu od volby tématu přes literární zpracování zvolené látky až k vlastní realizaci. Výsledky, tj. filmová a televizní cvičení, jsou pak předkládány k postupovým zkouškám, klauzurám. V praktických cvičeních spolupracuje student režie s celou řadou příbuzných profesí (kamera, střih, zvuk, produkce, scénografie, dramaturgie), kde prokazuje svou schopnost komunikace a řízení filmového či televizního štábu a vedení herce.