Random Image
Katedra produkce (KP)

INFORMACE O PROGRAMU

Profil absolventa

Absolvent bakalářského programu Produkce umí výkonně vést produkci audiovizuálního díla na základě zadaných parametrů, včetně sestavení štábu a základního financování projektu. Absolvent je na svou profesní dráhu vybaven jak po stránce umělecké/kreativní (ví proč a jaký projekt chce dělat a s kým - umí sestavit kreativní štáb, umí projekt vyvinout a zná jeho možnosti financování a exploatace), tak po stránce výkonné (zná možnosti svého štábu a jejich požadavků, zná celý výrobní proces audiovizuálního díla, ví jak nejlépe rozpočtovat a rozumí cashflow, zvládá stresové situace a je komunikativní). Studijní plán bakalářského programu Produkce je koncipován tak, aby absolvent odcházel se zájmem o neustálé rozšiřování svého kulturního přehledu a znalostí angličtiny na komunikativní úrovni.

Absolvent je osobnost, která má širokou možnost uplatnění v oboru – kromě výroby audiovizuálního díla si absolvent umí poradit s produkcí jakékoli kulturní akce (divadlo, koncert, výstava, tzv. event), s organizací filmového festivalu, obstojí na manažerských pozicích ve filmovém, televizním, reklamním průmyslu či online platformách nebo v kulturních či neziskových institucích včetně samosprávy. Cílem výuky je orientace ve všech sférách.

Klíčové znalosti

 • znalost uměleckého a výrobního procesu audiovizuálního díla
 • znalost filmových a televizních technologií
 • přehled o zdrojích podpory relevantních pro audiovizi
 • právní principy (zejména autorské a mediální právo)
 • porozumění právním a ekonomickým doporučením a jejich řádnému aplikování
 • teorie řízení a vedení, včetně zásad efektivního time managementu

Klíčové dovednosti

 • proces přípravy, výroby a distribuce audiovizuálního projektu:
 1. vývoj projektu včetně dramaturgie a sestavení kreativního štábu
 2. plánování a strategie výroby - strategická rozhodnutí, finanční plánování, rozpočtování, cash flow a provádění finanční analýzy
 3. prezentace projektu - formulace projektu (po umělecké a finanční stránce), pitching a podání žádosti pro grantová a dotační řízení
 4. řízení realizace a kontrola výroby ve všech fázích (vývoj, příprava, natáčení, postprodukce) - koordinace řízení činnosti týmu, analýza a řízení workflow štábu a realizačního týmu
 5. uvedení a šíření - premiéra, festivalové uvedení a distribuce
 • stanovení obchodní strategie projektu
 • vyjednávání s obchodními partnery
 • komunikace s odbornými profesemi (právník, ekonom, marketingový specialista…)
 • smluvní a finanční zajištění projektu
 • evaluace průběhu a výsledků projektu (závěrečná zpráva, finální verze projektu na příslušném nosiči, finanční vyúčtování, souhrnná kontrola a evidence smluvního a finančního zajištění a vypořádání projektu)

Obecné kompetence

 • umělecké a organizační zajištění audiovizuálního díla (film, seriál, pořady, reklama, hudební videoklip, aj.)
 • umělecké a organizační zajištění kulturní akce (divadelní, hudební, umělecká, výstavní, eventová, aj.)
 • organizace filmového festivalu
 • manažerská pozice v audiovizuálním průmyslu