Random Image
Katedra produkce (KP)

MAGISTERSKÝ PROGRAM

Profil programu

Cílem studijního programu je vychovat akademicky a profesně vzdělané odborníky pro vytvoření vlastní právní subjektivity (producentské společnosti, společnost v oblasti umění se zaměřením na audiovizi)  a také odborníky pro vysoké stupně řídících a manažerských prací při výrobě všech druhů audiovizuálních děl (AVD) a nových médií, včetně možnosti působení v řídících složkách v různých oblastech umění a kultury (film, televize, festival, divadlo, hudba, výstava, muzejnictví či online platforma a reklama).

Cílem výuky je orientace jak ve sféře umělecké, tak v oblasti vedení, řízení, organizace, financování, ekonomie, public relations, marketingu, práva a distribuce-šíření. Orientaci v těchto oborech zajišťují mimo jiné přednášky z oblasti audiovizuální produkce, kde se posluchači seznamují s problematikou producentství v komplexním smyslu.

Program je koncipován tak, aby aktivně zapojil studenty do praxe na vedoucích pozicích ve spolupráci se studenty ostatních kateder, kde se naučí komplexnímu procesu vedení audiovizuálního díla, festivalu, či událostí spojených s audiovizí.

Nedílnou součástí studia je, že se uchazeč hlásí s vlastním producentským projektem a poté v průběhu dvou let magisterského studia pracuje na vývoji tohoto magisterského projektu, při jehož realizaci mají studenti možnost aplikovat nabyté teoretické znalosti.

Studijní plány zohledňují skutečnost, že filmové, televizní a fotografické umění a nová média procházejí neustálými změnami – stejně tak jako kultura samotná – mění se tedy možnosti financování, mnohdy i legislativa, a s tím spojená podpora audiovizuálních děl.

Na katedře přednášejí zkušení odborníci, experti a profesionálové, kteří dosáhli významných výsledků v oboru, cílem je tuto skutečnost zachovat.