Random Image
Katedra produkce (KP)

BAKALÁŘSKÝ PROGRAM

Profil programu

Cílem studijního programu je vychovat akademicky a profesně vzdělané odborníky pro různé stupně řídících a organizačních prací při výrobě všech druhů audiovizuálních děl a nových médií, včetně možnosti působení v organizačních a řídících složkách v různých oblastech umění a kultury (film, televize, divadlo, hudba, výstavy, muzejnictví či online platformy a reklamy).

Cílem výuky je orientace jak ve sféře umělecké, tak v oblasti organizace, ekonomie, práva, řízení a distribuce-šíření audiovizuálních děl. Orientaci v těchto oborech zajišťují mimo jiné přednášky z oblasti produkce (teorie a historie), kde se posluchači seznamují s problematikou financování, fondů a veřejnoprávních i soukromých podpor, s postupy a technologiemi výroby a se způsobem řízení.

Povinnou výukou anglického jazyka a jeho aktivního využívání v rámci povinné účasti na praktických cvičení se studenty zahraničních oborů si program dává za cíl naučit studenty odbornou angličtinu, která je nezbytná pro uplatnění v oboru.

Přednášky z audiovizuálního průmyslu pronikají do základů pracovních procesů ostatních tvůrčích profesí vyučovaných na FAMU. Program Produkce je tak koncipován, aby aktivně zapojil studenty do praxe a výroby praktických cvičení (tj. natáčení filmových a televizních projektů Studia FAMU vč. mimořádných cvičení) na různých pozicích společně se studenty ostatních kateder, které je naučí uměleckému a výrobnímu procesu audiovizuálního díla.

Nedílnou součástí studia je příprava fakultního festivalu FAMUFEST, při jehož realizaci mají studenti možnost aplikovat nabyté teoretické znalosti v rámci přípravy, řízení a realizaci této studentské filmové události.

Studijní plány zohledňují skutečnost, že filmové, televizní a fotografické umění a nová média procházejí neustálými změnami - stejně tak jako kultura samotná – mění se tedy možnosti financování, mnohdy i legislativa, a s tím spojená podpora audiovizuálních děl.

Na katedře přednášejí zkušení odborníci, experti a profesionálové, kteří dosáhli významných výsledků v oboru, a cílem je tuto skutečnost zachovat.