Random Image
Katedra produkce (KP)

INFORMACE PRO UCHAZEČE

Úspěšný student katedry produkce musí mít poměrně ucelenou představu o svých cílech ve zvoleném oboru. Očekáváme intenzivní a hluboký zájem o kulturu a umění, zejména: kinematografii, televizní tvorbu, literaturu a divadlo.

Předpokládáme znalost základních informací o situaci v současném filmovém a televizním podnikání v ČR včetně základní odborné terminologie z oblasti filmu a televize, orientaci v otázkách  všeobecné ekonomiky, dobrý vztah k matematice a dobré jazykové znalosti.

Úspěšný student katedry produkce musí také mít organizační talent, musí být schopen domluvit se se svým okolím a musí být schopen přispět k dohodě druhých. Přirozená autorita osobnosti je předpokladem dobrých výsledků.

Tímto vás srdečně zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná dne 20. 10. 2023. V učebně č. 107 (U1) proběhne od 15:00 hod prezentace a představení katedry produkce. K dispozici bude vedoucí katedry produkce MgA. Mgr. Tereza Czesany Dvořáková, Ph.D.