logo FAMU
Katedra produkce (KP)

Úspěšný student katedry produkce musí mít poměrně ucelenou představu o svých cílech ve zvoleném oboru. Očekáváme intenzivní a hluboký zájem o kulturu a umění, zejména: kinematografii, televizní tvorbu, literaturu a divadlo.

Předpokládáme znalost základních informací o situaci v současném filmovém a televizním podnikání v ČR včetně základní odborné terminologie z oblasti filmu a televize, orientaci v otázkách  všeobecné ekonomiky, dobrý vztah k matematice a dobré jazykové znalosti.

Úspěšný student katedry produkce musí také mít organizační talent, musí být schopen domluvit se se svým okolím a musí být schopen přispět k dohodě druhých. Přirozená autorita osobnosti je předpokladem dobrých výsledků.


.
.