Random Image
Katedra produkce (KP)

Praxe pedagogická ( 305PXP ) & Praxe pedagogická MA ( 305PXPMA ) má za úkol procvičit studentovu schopnost předávat nabyté vědomosti a zkušenosti svým kolegům, studentům jiných oborů, nebo studentům nižších ročníků. Tato schopnost je velmi cenná, protože absolvent oboru produkce se bude celý svůj profesní život setkávat s nutností předávat svoje názory, vědomosti a informace dál.

Student vedoucí katedry produkce nebo vedoucím u své dílny sám navrhne způsob jakým hodlá splnit svoji Pedagogickou praxi a tento návrh schválí vedoucí katedry. Pokud si student zvolí způsob přednášky nebo modulu , musí předložit sylabus své přednášky a ten podléhá schválení vedoucí katedry.

Splnění Pedagogické praxe je možné v zásadě několika způsoby:

  1. Student formou přednášky informuje v rámci ročníku nebo celé katedry o své zahraniční stáži, respektive o zajímavostech, se kterými se tam setkal a závěrech, které z toho vyvodil. Po přednášce student formou semináře probere různé otázky k tématu.
  2. Student formou přednášky – modulu nabídne ostatním studentům KP, nebo celé FAMU, kvalitní informace a vědomosti, které získal mimo FAMU a které mohou být studentům FAMU prospěšné – toto může realizovat společně s vybraným hostem, kterého ale musí předem schválit vedoucí katedry.
  3. Student si domluví a uskuteční informační přednášku o problematice audiovizuální tvorby, studiu na FAMU a oboru produkce a producentství pro některou střední nebo vysokou školu.
  4. Student je pověřen vedoucí katedry jako supervisor na některém mimořádně náročném školním cvičení / projektu, které realizuje student nižšího ročníku (v tomto případě student spoluzodpovídá za realizaci).
  5. Student se podílí prakticky na realizaci Praktikách produkce a/nebo pomáhá vedoucí katedry při realizaci přijímacího řízení na KP.

Splněnou Pedagogickou praxi KP zapisuje vedoucí katedry, která může chtít po studentovi vypracovanou zprávu z přednášky / modulu, která bude sloužit jako podklad ke splnění a zapsání do KOSu.