Random Image
Katedra produkce (KP)

MAGISTERSKÝ PROGRAM

Veškeré informace k předmětům, studijním plánům a rozvrhům, naleznete na sp.amu.cz, případně v odkazech níže.

PRODUKCE (N0211A310013) - MAGISTERSKÝ PROGRAM - STUDIJNÍ PLÁNY

PROFIL PROGRAMU

Cílem studijního programu je vychovat akademicky a profesně vzdělané odborníky pro vytvoření vlastní právní subjektivity (producentské společnosti, společnost v oblasti umění se zaměřením na audiovizi)  a také odborníky pro vysoké stupně řídících a manažerských prací při výrobě všech druhů audiovizuálních děl (AVD) a nových médií, včetně možnosti působení v řídících složkách v různých oblastech umění a kultury (film, televize, festival, divadlo, hudba, výstava, muzejnictví či online platforma a reklama).

Cílem výuky je orientace jak ve sféře umělecké, tak v oblasti vedení, řízení, organizace, financování, ekonomie, public relations, marketingu, práva a distribuce-šíření. Orientaci v těchto oborech zajišťují mimo jiné přednášky z oblasti audiovizuální produkce, kde se posluchači seznamují s problematikou producentství v komplexním smyslu.

Program je koncipován tak, aby aktivně zapojil studenty do praxe na vedoucích pozicích ve spolupráci se studenty ostatních kateder, kde se naučí komplexnímu procesu vedení audiovizuálního díla, festivalu, či událostí spojených s audiovizí.

Nedílnou součástí studia je, že se uchazeč hlásí s vlastním producentským projektem a poté v průběhu dvou let magisterského studia pracuje na vývoji tohoto magisterského projektu, při jehož realizaci mají studenti možnost aplikovat nabyté teoretické znalosti.

Studijní plány zohledňují skutečnost, že filmové, televizní a fotografické umění a nová média procházejí neustálými změnami – stejně tak jako kultura samotná – mění se tedy možnosti financování, mnohdy i legislativa, a s tím spojená podpora audiovizuálních děl.

Na katedře přednášejí zkušení odborníci, experti a profesionálové, kteří dosáhli významných výsledků v oboru, cílem je tuto skutečnost zachovat.

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent navazujícího magisterského programu (NMSP) Produkce je osobností, která pokrývá široké spektrum uplatnění v oboru – ve vlastní produkční společnosti / jako producent nezávislého filmu, producent audiovizuálního díla, nebo ve vysokých řídících / manažerských postech ve veřejnoprávních i soukromých médiích, filmovém, televizním či online a reklamním průmyslu.

Absolvent umí iniciovat, vést a řídit na vlastní odpovědnost produkci audiovizuálního díla, včetně zajištění mezinárodního financování a prezentace díla v zahraničí.

Absolvent je také schopen iniciovat, vést a řídit festival (audiovizuální sféra), kulturní akci (divadlo, koncert, výstava, tzv. event), včetně neziskových institucí a samosprávy.

Absolvent je na svou profesní dráhu vybaven jak po stránce kreativní (iniciuje projekt, kompletně jej vyvine, stanoví kreativní tým projektu), tak po stránce organizační (zajistí finanční a právní stránku projektu, včetně mezinárodní úrovně, a věnuje se exploataci  a obchodování díla).

Studijní plán NMSP Produkce je koncipován tak, aby absolvent odcházel se zájmem o neustálé rozšiřování svého kulturního přehledu i v kontextu mezinárodní spolupráce. Cílem výuky je orientace ve všech sférách.

KLÍČOVÉ ZNALOSTI

 • znalost vedení uměleckého a řídícího procesu audiovizuálního díla, televizního či online projektu a festivalu
 • porozumění oblastí producentství díla ze všech hledisek
 • přehled o žánrech, formátech audiovize
 • právní a finanční aspekty domácí i mezinárodní spolupráce
 • znalost z oblasti prezentace, marketingu a distribuce
 • znalost a přehled fondů, trhů a festivalů
 • teorie mediálního managementu, komerčních médií, manažerství

KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI

 • audiovizuální producentství – proces vývoje, výroby a distribuce audiovizuálního projektu z pohledu producenta
 • stanovení a zajištění financování AVD na tuzemské i mezinárodní úrovni
 • smluvní aspekty mezinárodní spolupráce
 • komunikace s odbornými profesemi (distributor, PR manager, trhy, festivaly)
 • obchodní zajištění projektu a jeho exploatace a šíření včetně festivalové strategie
 • mediální management a obchodní manažerství

OBECNÉ KOMPETENCE

 • iniciace, vedení a umělecká zajištění audiovizuálního díla (film, seriál, minisérie, televizní/online pořad, reklama, hudební videoklip, multimediální díla...)
 • iniciace, vedení a umělecké zajištění kulturní akce (divadelní, hudební, umělecká, výstavní, eventová...)
 • iniciace a vedení filmového festivalu
 • vrcholná/vedoucí manažerská pozice v audiovizuálním průmyslu