Random Image
Katedra produkce (KP)

STUDIUM

Veškeré informace k předmětům, studijním plánům a rozvrhům, naleznete na sp.amu.cz, případně v odkazech níže.

Bakalářský stupeň BcA si klade za cíl vychovat akademicky a profesně vzdělané odborníky pro všechny stupně řídících a organizačních prací  při vlastní výrobě všech druhů audiovizualních děl včetně působení v organizačních a řídících složkách v různých oblastech umění a kultury.  Studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou.

Magisterský stupeň MgA je určen studentům, kteří mají zájem a  také schopnost tvořit, iniciovat, ovlivňovat a spolupracovat na vzniku nových projektů včetně jejich finančního zajištění. Magisterský stupeň je určen studentům, kteří mají schopnost, vzhledem ke svým vědomostem a vlastnostem  (charakteru a osobnosti) působit ve vrcholných řídících a organizačních složkách ve všech oblastech umění a kultury. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou teoretické diplomové práce.