logo FAMU
Katedra produkce (KP)
ROZVRHY
STUDIJNÍ PLÁNY
MODULOVÁ VÝUKA
PEDAGOGICKÁ PRAXE

STUDIJNÍ PLÁNY

Veškeré informace k předmětům, studijním plánům a rozvrhům, naleznete na sp.amu.cz, případně v odkazech níže.

Produkce (B0211A310009) - bakaláři

 

PRODUKCE (N0211A310013) - magistři

Modulová výuka

Veškeré informace k modulové výuce naleznete na sp.amu.cz nebo zde, případně v odkazech níže.

PRAXE PEDAGOGICKÁ

Informace k povinně volitelnému předmětu "Praxe pedagogická" (305PXP) & "Praxe pedagogická MA" (305PXPMA).


.
.