logo FAMU
Katedra produkce (KP)

20. 9. - 24. 10. 2021           Zápis PV a VV předmětů
27. 9. 2021                         Rektorské volno
1. 10. - 23. 12. 2021           ZIMNÍ SEMESTR
1. - 31. 10. 2021                 Termín pro podání žádosti o prospěchové stipendium
1. 10. - 4. 11. 2021             Termín zaslání přihlášek do bakalářského studia
1. 10. - 23. 12. 2021           Termín pro podání žádosti o změnu ročníku (ISP) (rozložení ZS)
4. 10. 2021                         Imatrikulace
7. 10. 2021 - 15:00             Setkání katedry produkce (pedagogové a studenti)
26. - 31. 10. 2021               Ji.hlava
29. 10. 2021                       Děkanské volno
4. - 11. 11. 2021                 Mezipatra
12. 11. 2021                       Promoce
22. 12. 2021                       Setkání katedry produkce (pedagogové a studenti)
23. 12. 2021                       Rektorské volno
24. 12. 2021 - 2. 1. 2022    Zimní prázdniny
31. 12. 2021                       Děkanské volno
3. 1. - 11. 2. 2022               Zkouškové období
17. - 28. 1. 2022                 Přijímací řízení do bakalářských programů
31. 1. - 11. 2. 2022             Opravné zkouškové období
31. 1. - 27. 2. 2022             Zápis PV a VV předmětů
14. 2. - 20. 5. 2022             LETNÍ SEMESTR
14. 2. - 20. 5. 2022             Termín pro podání žádosti o změnu ročníku (ISP) (rozložení LS)
30. 3. - 2. 4. 2022               FAMUFEST
2. 5. - 16. 6. 2022               Otevřené elektronické přihlášky do magisterských programů
10. - 15. 5. 2022                 Anifilm
23. 5. - 30. 6. 2022             Zkouškové období
1. 6. 2022                           Začátek zápisu do vyššího ročníku
1. - 17. 6. 2022                   Státní závěrečné zkoušky (bakalářské + magisterské)
1. 7. - 31. 8. 2022               Letní prázdniny
1. - 7. 9. 2022                     Opravné zkouškové období (pro 3. r.)
1. - 14. 9. 2022                   Opravné zkouškové období (mimo 3. r.)
8. - 16. 9. 2022                   Státní závěrečné zkoušky (bakalářské)
12. - 23. 9. 2022                 Přijímací řízení do magisterských programů
19. - 29. 9. 2022                 Státní závěrečné zkoušky (magisterské)
30. 9. 2022                         KONEC AKADEMICKÉHO ROKU


.
.