Random Image
Katedra produkce (KP)

MgA. Mgr. Tereza Czesany Dvořáková, Ph.D.

Vedoucí katedry produkce

E-mail: tereza.dvorakova@amu.cz
Telefon: 234 244 334

Konzultační hodiny pro studenty FAMU: viz Kontakty

Vystudovala Katedru produkce na FAMU (2003) a Katedru filmových studií FF UK (2002), kde získala také doktorský titul (2011). Má více než dvacetiletou zkušenost z akademického prostředí, je odbornou asistentkou KFS FF UK, pedagogicky a vědecky působí či působila na dalších vysokých školách (FAMU, AMU, DAMU, UTB, IES UK, VŠKK aj.), pravidelně se účastní vědeckých projektů a mezinárodních vědeckých konferencí. Působí jako členka komisí při posuzování vědeckých projektů (mj. AMU Excellent, GAUK aj.). Byla redaktorkou vědeckého časopisu AMU ArteActa (2017–2022). Je autorkou vědeckých i populárně naučných studií a publikací. Ve své vědecké činnosti se specializuje na production studies, filmovou historii, současný český filmový průmysl, filmovou výchovu a vzdělávání včetně dějin FAMU.

Vedle akademické sféry působí dlouhodobě také jako expertka a manažerka v audiovizuální oblasti. V letech 2009–2015 a 2019–2022 byla členkou Rady Státního fondu kinematografie (2009–2012 místopředsedkyně) a podílela se vedle rozhodování o žádostech na koncepční práci Rady Fondu. V letech 2012–2016 pracovala jako ředitelka Sekce neaudiovizuálních sbírek, výzkumu a informací NFA. Je iniciátorkou a byla první předsedkyní Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu (2017–2019). Podílela se na organizaci konferencí a odborných workshopů (mj. fundraising a finanční management největší EU konference filmových studií NECS Praha 2013 aj.). Spolupracovala na filmových a industry programech festivalů a přehlídek (Elbedock 2019, Marienbad FF 2017-2018), případně zasedla v porotě některých z nich (MFDF Jihlava 2014, Cena Pavla Kouteckého 2017). Je a byla členkou komise pro udílení Ceny ministerstva kultury v oblasti filmu a audiovize (2015 2017, 2022–2024).

Na Katedře produkce působí od roku 2022. Od akademického roku 2022/2023 vyučuje také na Katedře dokumentární tvorby FAMU.

Konzultační hodiny pro studenty FAMU: čtvrtek 13–14 hodin

Kapitoly v odborných knihách a studie

 • Umění přizpůsobivosti. První a druhá kariéra Wilhelma Söhnela. In: Petr Kopal (ed.), Film a dějiny 8. Válka a film . Praha: Casablanca – ÚSTR 2022, s. 228–252.
 • „Pro závažné porušení občanských a studijních povinností“. Kauza Nezvaný host v širším kontextu dějin Filmové a televizní fakulty AMU. ArteActa 4, 2022, č. 7, s. 76 98. Dostupné na: https://arteacta.cz/pro-zavazne-poruseni-obcanskych-a-studijnich-povinnosti-kauza-nezvany-host-v-sirsim-kontextu-dejin-filmove-a-televizni-fakulty-amu/
 • The Limits of Political Influence – The Limits of Creativity: The first 25 years of FAMU. Historical Journal of Film, Radio and Television 41, 2021, č. 3, s. 511–526. DOI: https://doi.org/10.1080/01439685.2021.1936981 .
 • How to Mediate the Bohemian-Moravian Film Culture? The Role of Sudeten-German Actors in the Protection of Local Culture During the Occupation. In: Pavel Skopal – Roel Vande Winkel: Film Professionals in Nazi-Occupied Europe . Palgrave McMillan 2021, s. 119–145. https://doi.org/10.1007/978-3-030-61634-2 (spoluautor Volker Mohn)
 • Historie československého /českého filmu v zrcadle jeho ekonomických dat. Iluminace 32, 2020, č. 1, s. 5–39. (spoluautorky Antonie Doležalová a Hana Moravcová).
 • Satire verboten! Satirische Studentenfilme an der FAMU in den 1970er und 1980er Jahren. In: Hans-Michael Bock – Jan Distelmeyer – Jörg Schöning (eds): Kellerkinder und Stacheltiere Film zwischen Polit-Komödie und Gesellschafts-Satire . München: edition text + kritik 2020, 122–138.
 • Říše, Evropa, protektorát a film. Prag-Film v kontextu krystalizace a realizace nacistické filmové expanze. Iluminace 30, 2018, č. 4, s. 31–49.
 • Elmar Klos a zestátnění československé kinematografie. In: Jan Lukeš (ed.): Černobílý snář Elmara Klose . Praha: Národní filmový archiv 2011, s. 51–67.
 • Česká kinematografie v průniku totalit. Dis-/kontinuita vývoje českého poválečného filmu. In: Od svobody k nesvobodě 1945 1956 . Praha: Vojenský historický ústav 2011, s. 38–47.
 • Marketa Lazarová v zrcadle produkčních dokumentů Filmového studia Barrandov. In: Marketa Lazarová. Studie a dokumenty . Praha: CASABLANCA – Václav Žák 2009, s. 51–75.
 • Třináct minut protektorátní idyly. Reportáž z Filmových žní 1941 a co v ní není. In: Film a dějiny 2. Adolf Hitler a ti druzí – filmové obrazy zla . Praha: Casablanca – ÚSTR 2009, s. 174–185.
 • Kinematografie v rámci Protektorátu Čechy a Morava. In: Panorama českého filmu . Olomouc: Rubico 2005, s. 65–84 (spoluautor Jiří Horníček).
 • Kinematografie ve třicátých letech. In: P anorama českého filmu . Olomouc: Rubico 2005, s. 33–63.
 • Funkce treuhändera v protektorátním filmovnictví. Iluminace 16, 2005, č. 1, s. 111–113.
 • Německá dohoda o budoucnosti kinematografie protektorátu. Iluminace 14, 2002, č. 4, s. 101–106.

Monografie

 • Tereza Czesany Dvořáková – Marie Barešová, Generace normalizace. Ztracená generace českého filmu? Praha: NFA 2017 .
 • Tereza Dvořáková, Prag-Film AG 1941 1945. Im Spannungsfeld zwischen Protektorats- und Reichs-Kinematografie . Muenchen: edition text + kritik 2008 (úvodní kapitola Ivan Klimeš).
 • Tereza Cz Dvořáková – Lucie Záhorová – René Melkus, Co byla a je televize. Dobrodružná výprava za obrazovku pro malé i velké. Argo 2020.
 • Tereza Cz Dvořáková – Ondřej Beránek, Jak se dělá film. Cesta za filmovým řemeslem pro malé i velké . Praha: Argo 2019.
 • Tereza Cz Dvořáková, Jak vznikl film. Napínavá cesta světem archeologie filmu . Praha: Argo 2017.
 • Tereza Czesany Dvořáková, Idea filmové komory. Českomoravské filmové ústředí a kontinuita centralizačních tendencí ve filmovém oboru 30. a 40. let . Praha: FF UK 2011 (nepublikovaná disertační práce). Dostupná na: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/35189 .

Výzkumné zprávy:

 • Tereza Czesany Dvořáková – Jakub Šiler – Petra Matúšová, Mapování vzdělávacího oboru filmová/ audiovizuální výchova na českých základních školách a gymnáziích 2021/22 . Dostupné na: https://www.filmvychova.cz/wp-content/uploads/2022/05/FAV_zprava_final.pdf .
 • Tereza Czesany Dvořáková – Šimon Bauer – Benjamin Petružela, Mapování realizace vzdělávacího oboru filmová/ audiovizuální výchova na českých základních školách a gymnáziích. Praha: FFUK pro MK ČR 2016. Dostupné na: https://www.mkcr.cz/doc/cms_library/studie_mapovani_fav_na_ceskych_skolach-7806.pdf .
 • Jan Jirák – Tereza Czesany Dvořáková, Koncepce klasifikace audiovizuálních produktů podle věkových skupin. Závěrečná zpráva o řešení projektu . Praha: CEMES FSV UK 2009 (výzkumná studie pro MK ČR).

Výstava

AMU75 1946 2021. 75 let Akademie múzických umění v Praze (1946–2021) , Praha: Kampa 24. 6.–29. 8. 2021. Dostupné online: https://www.amu.cz/media/20-LAYOUT-CZ-NAHLED-PRO-WEB-zmenseny.pdf (1. 3. 2022) / AMU75 1946-2021. 75years of the Academy of Performing Arts in Prague (1946 2021). Prague: Kampa, 24. 6.–29. 8. 2021. Online archived under: https://www.amu.cz/media/20-LAYOUT-EN-NAHLED-PRO-WEB-zmenseny.pdf (1. 3. 2022). Autorka části věnované FAMU a spoluautorka oddílu AMU.