logo FAMU
Katedra produkce (KP)

O KATEDŘE PRODUKCE

Na katedře přednášejí zkušení odborníci, kteří dosáhli v tomto typu podnikání významných výsledků, pracovníci filmových a televizních studií, distribučních společností a experti poradních sborů. Mezi absolventy je značné procento těch, kteří odešli do zahraničí a uplatnili se tam především díky šíři vzdělání, které jim poskytla jejich škola.

Katedra produkce už čtyřicet let vychovává odborníky pro řídicí funkce ve filmu, televizí, reklamě, audio/videostudiích a pro management v kulturní oblasti obecně. Cílem výuky je orientace absolventů jak ve sféře umělecké, tak v oblasti organizace, ekonomie, práva, řízení a distribuce.

Kromě přednášek filmové a televizní produkce se posluchači seznamují s dějinami uměleckých oborů, s filmovou a televizní technologií, absolvují přednášky z oblasti práva, cizích jazyků, psychologie, teorie řízení, ekonomiky a distribuce. Pronikají rovněž do základů práce ostatních tvůrčích profesí vyučovaných na FAMU.

foto: Oliver Staša, 36. ročník FAMUFEST

Během studia se mohou zapojit přímo do profesionálního výrobního procesu v nejrůznějších renomovaných filmových a televizních studiích, účastní se jako vedoucí výrobních štábů praktických cvičení, tj. natáčení filmových děl a televizních pořadů ve Studiu FAMU spolu s posluchači ostatních kateder. Podílejí se rovněž na tvorbě a výrobě společných projektů studentů i na profesionální bázi spolupráce s filmovými a televizními studii.

Na katedře přednášejí zkušení odborníci, kteří dosáhli v tomto typu podnikání významných výsledků, pracovníci filmových a televizních studií, distribučních společností a experti poradních sborů. Mezi absolventy je značné procento těch, kteří odešli do zahraničí a uplatnili se tam především díky šíři vzdělání, které jim poskytla jejich škola. Absolventi pracují rovněž jako ředitelé podniků, provozů, agentur, jako samostatní podnikatelé na poli filmu, videa, televize, ale i mimo tuto oblast, v divadlech, v hudebním managementu, reklamě atp., někteří působí i jako režiséři, šéfdramaturgové nebo šéfredaktoři.

foto: Oliver Staša, 36. ročník FAMUFEST.
.