Random Image
Katedra produkce (KP)

O KATEDŘE PRODUKCE

Na katedře produkce FAMU přednášejí zkušení odborníci, profesionálové, pracovníci filmových a distribučních společností, televizních institucí a experti poradních orgánů audiovizuální sféry. Mezi absolventy je značné procento těch, kteří odešli do zahraničí a uplatnili se tam především díky šíři vzdělání, které jim škola poskytla.

Vznik katedry produkce se datuje již do 50. let minulého století a katedra tedy již více jak 70 let vychovává odborníky pro nejrůznější řídicí funkce ve filmu, televizi, reklamě či audiovizuální sféře obecně. Absolventi též nacházejí uplatnění v kulturní oblasti a managementu. Cílem výuky je orientace absolventů jak ve sféře umělecké, tak v oblasti organizace, ekonomie, práva, řízení a distribuce.

Kromě přednášek audiovizuální produkce se posluchači seznamují s dějinami uměleckých oborů, s filmovou a televizní technologií, s novými médii, taktéž absolvují přednášky z oblasti práva, cizích jazyků, psychologie, teorie řízení, ekonomiky a distribuce. Pronikají rovněž do základů práce ostatních tvůrčích profesí vyučovaných na FAMU.

Během studia se studenti mohou zapojit přímo do profesionálního výrobního procesu v nejrůznějších renomovaných filmových a televizních společnostech, účastní se jako vedoucí výrobních štábů praktických cvičení, tj. natáčení audiovizuálních děl ve Studiu FAMU spolu s posluchači ostatních kateder. Podílejí se rovněž na tvorbě společných projektů studentů i na profesionální bázi spolupráce s audiovizuální sférou.

foto: Oliver Staša, 36. ročník FAMUFEST

foto: Oliver Staša, 36. ročník FAMUFEST