logo FAMU
Katedra kamery (KK)

Katedra kamery
Filmová a televizní fakulta AMU
Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1
 
Sekretariát katedry:

Adéla Kalná
+420 234 244 324
adela.kalna@famu.cz
 

www.famucinematographydpt.com.
.