Random Image
Katedra kamery (KK)

O KATEDŘE KAMERY

Katedra poskytuje teoretickou i praktickou průpravou nejvyšší kvalifikaci pro funkci hlavního kameramana ve filmu i v televizi. Odborná výuka umělecká, technická i technologická je doplněna všeobecně humanitním a estetickým vzděláním. Studium směřuje vyváženě k nabývání profesních vědomostí a dovedností, k jejichž prohlubování je zaměřena realizace oborových a společných mezioborových praktických cvičení.

Jako jedna ze tří prvních kateder FAMU patřila katedra kamery v kontextu školy vždy k těm nejnáročnějším a profesionální standard jejích absolventů byl vždy tradičně vysoký. Působili zde významní pedagogové a tvůrci filmového obrazu (Karel Degl, Václav Hanuš, Jan Kališ, Jaroslav Kučera, Jiří Macák, Karel Plicka, Jan Stallich, Jaromír Šofr, Jaroslav Tuzar, a mnozí další). Mezi současné pedagogické osobnosti oboru katedry patří přední odborníci a vysokoškolsky vzdělaní profesionálové, kteří za vynikající umělecké výsledky získali četná domácí i mezinárodní ocenění. Vedoucím katedry je od roku 2016 profesor Jaroslav Brabec .

Studium oboru kamera sestává ze tříletého stupně bakalářského a následného dvouletého výběrového stupně magisterského. Absolventi opouštějí školu teoreticky i prakticky vybaveni pro kvalifikovaný výkon profese i obohaceni o znalosti v souvisejících oblastech všeobecně kulturních. Studium na katedře kamery směřuje především k rozvoji koncepční kameramanské tvorby studenta, která je výsledkem tvůrčího záměru a stojí na základech znalosti a uplatnění zákonitostí vztahů mezi technickými parametry filmového obrazu a následnou emocionální odezvou diváka. Vedle obrazové tvorby cílené k formám dramatickým slouží kameramanská erudice poskytovaná touto katedrou FAMU všem kinematografickým žánrům. Studium probíhá pouze v prezenční formě a v českém jazyce. Zahraničním studentům je určen program CINKK .

Pro více info navštivte stránky katedry:

famucinematographydpt.com

For more information visit our website:

famucinematographydpt.com