Random Image
Katedra fotografie (KF)

PROFIL ABSOLVENTA

Profil studenta BcA

Každý absolvent bakalářského studijního oboru by měl zvládnout nejdůležitější oblasti fotografie, prokázat talent ve vlastní tvorbě a znalosti teoretické i technické. Podmínkou získání titulu BcA. je vytvoření a obhájení bakalářského výstavního souboru, teoretické bakalářské práce a složení ústní zkoušky z dějin fotografie, fotografické techniky a jazyka.

Profil studenta MgA

Magisterské studium je určeno pro nejlepší vybrané absolventy bakalářského studia na FAMU nebo na jiné umělecké vysoké škole. U absolventa magisterského studia se předpokládá kvalitní autorská práce usilující o nové tvůrčí přístupy a přínos k vývoji fotografické tvorby ve zvolené oblasti, stojící na základech propojení teorie s praktickou tvorbou. Podmínkou získání titulu MgA. je vytvoření a obhájení diplomního výtvarného uměleckého souboru, obrazové publikace a teoretické diplomové práce a složení státní zkoušky z dějin a teorie fotografie.