Random Image

Studenti programu "KONZERVOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ FOTOGRAFIE"

Bakalářský

Sabína Muráňová 1. ročník

Michaela Stehlíková 1. ročník

Barbora Vyhnalová 1. ročník

Ostatní programy

FOTOGRAFIE

Bakalářský

FOTOGRAFIE

Bakalářský

PHOTOGRAPHY

Bakalářský

FOTOGRAFIE

Navazující magisterský

FOTOGRAFIE

Navazující magisterský

PHOTOGRAPHY

Navazující magisterský