logo FAMU
Katedra fotografie (KF)

Fotografie

bakalářský
počet studentů: 57

Fotografie

navazující magisterský
počet studentů: 20

Fotografie

navazující magisterský
počet studentů: 0

Restaurování fotografie

navazující magisterský
počet studentů: 0.
.