logo FAMU
Katedra fotografie (KF)

Katedra fotografie
Filmová a televizní fakulta AMU
Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1
 
Sekretariát katedry:

Lubica Skřivánková
+420 234 244 317
lubica.skrivankova@famu.cz

https://foto.amu.cz/en/.
.