Random Image
Katedra fotografie (KF)

O KATEDŘE FOTOGRAFIE

Katedra fotografie operuje na vlastní webové stránce: http://www.photography.famu.cz/. Zde se dozvíte základní informace o katedře.

Katedra fotografie nabízí studium v bakalářském, magisterském i doktorském program. Bakalářský program je otevřen pro uchazeče, kteří nemají předchozí fotografické vzdělání. Všechny programy jsou paralelně vedeny v anglickém jazyce.

Samostatná katedra fotografie vznikla na FAMU v roce 1975, v Evropě patří k nejstarším katedrám svého druhu. Nabízí tříletý bakalářský studijní program a navazující dvouletý program magisterský, oba v českém i anglickém jazyce. Studium probíhá primárně v rámci pěti kmenových ateliérů vedených výraznými osobnostmi fotografie i současného umění obecně – Ateliér imaginativní fotografie, Ateliér dokumentární fotografie, Ateliér klasické fotografie, Ateliér nové estetiky (dříve Ateliér fotografie a nových médií) a Intermediální ateliér. Studenti se v nich mají možnost seznámit s celým spektrem technik produkce a postprodukce fotograficky založených obrazů, poznat a pochopit jejich možnosti a limity, nalézat a vynalézat vlastním záměrům i preferencím odpovídající tvůrčí prostředky. Příležitost získávat v průběhu studia zkušenosti na dalších pracovištích FAMU (kamera, střih, zvuk apod.) navíc podporuje přesahy do oblasti audiovize. Nedílnou součástí výuky jsou i kurzy z dějin a teorie fotografie a médií.

Katedra fotografie nabízí studium v bakalářském, magisterském i doktorském program. Bakalářský program je otevřen pro uchazeče, kteří nemají předchozí fotografické vzdělání. Všechny programy jsou paralelně vedeny v anglickém jazyce.
Studenti mají možnost pracovat v ateliérech vedených renomovanými pedagogy. Jedná se o Ateliér dokumentární fotografie vedený Markétou Kinterovou, Ateliér imaginativní fotografie vedený Rudou Prekopem, Ateliér klasické fotografie vedený Martinem Steckerem, Intermediální ateliér vedený Štěpánkou Šimlovou a Ateliér nové estetiky vedený Hynkem Altem.


Dějiny a teorie fotografie, umění a vizuální kultury:
Významnou součástí studia fotografie na KF FAMU jsou kurzy z dějin a teorie fotografie, filmu, umění a vizuální kultury. Přednášky a semináře slouží především kontextualizaci a posílení tvůrčí praxe studentů; učí kritickému myšlení, výzkumným praktikám i základům práce s odbornými texty humanitních a společenských věd. Kromě výuky kmenových pedagogů KF, zaměřené primárně na historii i současnost technických obrazů, mohou studenti navštěvovat i další kurzy realizované na FAMU a věnované zejména dějinám české i světové kinematografie a kultury.

Technické zázemí:
Studio Tabletop je vybavené velkoformátovými fotopřístroji typu Sinar až do fotmátu negativu 18 x 24 cm, včetně digitálních alternativ.
Studio pro živou fotografii má zábleskový systém s nadstandardním výkonem 12 000 Ws, k dispozici je fotoaparát Hasselblad s digitální stěnou, analogový fotoaparát Mamiya RB 67 se sadou výměnných objektivů.
Studio „Tvář a tělo“ disponuje podobným vybavením. Pozadí je přetíratelné s fabionem.
Počítačová učebna a místnost pro skenování filmů i odrazných předloh je součástí školy. Pro náročné je zde i skener Hasselblad Flextight x5.
Mimopražské studio v Berouně umožňuje studentům koncentrovaně pracovat i více dnů, v místě je možnost ubytování. K dispozici jsou vybavené ateliery na velký i střední formát a 2 fotokomory. Připravujeme klasický atelier s denním světlem, ve kterém bude fotoaparát 18×24 cm.

Přednášky a dílny:
Na Katedře fotografie klademe důraz na individuální vývoj umělce. Součástí výuky je studium dějin umění a fotografie, filozofické semináře, praktické semináře a workshopy s renomovanými umělci. Studenti získávají zkušenosti i v grafické dílně a sítotiskovém studiu. Osvojují si umění knižní vazby a tvorby fotografických publikací. Přirozenou součástí je multimediální výuka.

Zapojení do kulturního provozu:
K charakteru školy neodmyslitelně patří spojení s dynamickým kulturním životem v Praze. Škola disponuje vlastní galerií v centru Prahy. Galerie má bohatý program studentských výstav. Zahraniční studentům pomáháme v začlenění se do regulérního galerijního provozu v Praze, takže se často zúčastňují výstav v renomovaných galeriích. Unikátním přínosem je propojení s  filmovými obory FAMU jako je režie, kamera, střih. Se studenty se pravidelně účastníme významných evropských fotografických festivalů. V rámci našich programů spolupracujeme s fotografickými a filmovými školami po celém světě.