Random Image
Katedra dokumentární tvorby (KDT)

Přijímací řízení

Milé uchazečky, milí uchazeči,

obecné podmínky k přijetí do bakalářského studia na FAMU najdete zde , pro přijetí do magisterského studia zde .

Specifické podmínky přijetí do studia programu Dokumentární tvorba na FAMU pro tento akademický rok najdete níže.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA KATEDŘE DOKUMENTÁRNÍ TVORBY 19. 5. 2023

Uchazečkám a uchazečům o řádné denní studium 3-letého bakalářského a 2-letého navazujícího magisterského programu Dokumentární tvorba doporučujeme, aby – pokud to lze – raději využili/y „ den otevřených dveří “ 19. 5. 2023 k osobní návštěvě a konzultacím na Katedře dokumentární tvorby (FAMU, 2. patro). Pro ty, kdo nemohou být přítomni presenčně, nabízíme také setkání online:

 • 10-11 hod. / RNDr. MgA. Alice Růžičková, Zuzana Žáčková
  úvodní setkání s vedoucí a tajemnicí katedry nad dotazy k přihláškám a k jednotlivým kolům přijímacího řízení
 • 11-13 hod. / MgA. Viola Ježková
  setkání s vedoucí 1. bc. ročníku a konzultace k zadaným domácím pracím
 • 13-14 hod. / doc. MgA. Martin Mareček
  setkání s garantem oboru a konzultace k zadaným domácím pracím
 • 14-15 hod. setkání s garantem oboru online v MS Teams
 • 15-16 hod. setkání s vedoucí katedry online v MS Teams

 

PŘIJÍMACÍ RÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA

Všechny písemné práce k přijímacímu řízení do mgr. studia se předkládají vytištěné v pěti exemplářích (poštou či na podatelně AMU). Do 26. 8. 2023 zašlete zároveň své práce v ELEKTRONICKÉ podobě (texty v PDF a filmy linkem ke stažení z www.uschovna.cz ) e-mailem sekretářce katedry zuzana.zackova@famu.cz

! NENÍ MOŽNÉ ODEVZDAT SVÉ PRÁCE VE FYZICKÉ PODOBĚ PŘÍMO NA KATEDŘE – ODESÍLEJTE JE POŠTOU NEJPOZDĚJI 26. 8. 2023!

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

Všechny písemné práce k přijímacímu řízení do bc. studia se předkládají vytištěné v pěti exemplářích (poštou či na podatelně AMU). Do 1. 12. 2023 zašlete zároveň své práce v ELEKTRONICKÉ podobě (texty v PDF a filmy linkem ke stažení z www.uschovna.cz ) e-mailem sekretariátu katedry kdt_famu@famu.cz

! NENÍ MOŽNÉ ODEVZDAT SVÉ PRÁCE VE FYZICKÉ PODOBĚ PŘÍMO NA KATEDŘE - ODESÍLEJTE JE POŠTOU NEJPOZDĚJI 1. 12. 2023 !