Random Image
Katedra dokumentární tvorby (KDT)

Přijímací řízení

Milé uchazečky, milí uchazeči,

obecné podmínky k přijetí do bakalářského studia na FAMU najdete zde , pro přijetí do magisterského studia zde .

Specifické podmínky přijetí do studia programu Dokumentární tvorba na FAMU pro tento akademický rok najdete níže.

 

Den otevřených dveří na Katedře dokumentární tvorby v pátek 17. 5. 2024

Uchazečkám a uchazečům o řádné denní studium 3letého bakalářského a 2letého navazujícího magisterského programu Dokumentární tvorba doporučujeme, aby – pokud to lze – raději využili/y „den otevřených dveří“ 17. 5. 2024 k osobní návštěvě a konzultacím na Katedře dokumentární tvorby (FAMU, 2. patro). Pro ty, kdo nemohou být přítomni presenčně, nabízíme také setkání online:

 

 • 10-11 hod. / RNDr. MgA. Alice Růžičková, Jitka Moučková
  • úvodní setkání s vedoucí a tajemnicí katedry nad dotazy k přihláškám a k jednotlivým kolům přijímacího řízení
 • 11-13 hod. / MgA. Viola Ježková 
  • setkání s vedoucí 1. bc. ročníku a konzultace k zadaným domácím pracím
 • 13-14 hod. / doc. MgA. Martin Mareček
  • setkání s garantem oboru a konzultace k zadaným domácím pracím
 • 14-15 hod. setkání s garantem oboru online
 • 15-16 hod. setkání s vedoucí katedry online

 

Připojte se přes počítač, mobilní aplikaci nebo zařízení v místnosti na schůzku v Microsoft Teams Potřebujete pomoc?

Připojit se ke schůzce hned

ID schůzky: 313 087 265 916

Přístupový kód: QZq26y

Stáhnout Teams | Připojit se na webu

 

 

PŘIJÍMACÍ RÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA

Časový harmonogram přijímacího řízení

 • 3. 6. - 15. 8. 2024 otevření přihlášky
 • 15. 8. 2024 nejzazší termín odeslání přihlášky
 • 26. 8. 2024 nejzazší termín odeslání povinných prací
 • 6. 9. 2024 první kolo (bez uchazečů a uchazečekek)
 • 11. 9. 2024 druhé kolo (prezenčně)

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

Všechny písemné práce k přijímacímu řízení do bc. studia se předkládají vytištěné v pěti exemplářích (poštou či na podatelně AMU). Do 1. 12. 2023 zašlete zároveň své práce v ELEKTRONICKÉ podobě (texty v PDF a filmy linkem ke stažení z www.uschovna.cz ) e-mailem sekretariátu katedry kdt_famu@famu.cz

! NENÍ MOŽNÉ ODEVZDAT SVÉ PRÁCE VE FYZICKÉ PODOBĚ PŘÍMO NA KATEDŘE - ODESÍLEJTE JE POŠTOU NEJPOZDĚJI 1. 12. 2023 !