logo FAMU
Katedra dokumentární tvorby (KDT)

Aktuality

09/2021 | Klauzury a státnice KDT září 2021 - definitivní přehled

09/2021 | Prezentace - výběrové řízení na pozici vedoucí/ho katedry - Alice Růžičková

03/2021 | Rozvrhy pro letní semestr 2020/2021, aktualizovaný harmonogram KDT

12/2020 |  S hlubokým zármutkem oznamujeme, že zemřel prof. Karel Vachek

12/2020 | Aktuální změny v přijímacím řízení do bakalářského studia v důsledku mimořádných opatření COVID-19

10/2020 | Rozvrhy, program seminářů, moduly, harmonogram a další informace k zimnímu semestru na KDT

10/2020 | Den otevřených dveří KDT  23. 10. 2020: online setkání

02/2020 | Den otevřených dveří KDT bude 25. 5. 2020, aktualizovány informace k přijímacímu řízení

01/2020 | Definitivní rozvrhy na letní semestr 2019/2020, návrh rozpisu dokum. seminářů

10/2019 | Projekce filmů z dílny 1. ročníku KDT na MFDF Jihlava v úterý 29. října

09/2019 | Rozvrhy na zimní semestr 2019 + hostující dílny a moduly

08/2019 | Zveme vás na zářijové klauzurní projekce 2., 3. a 5. ročníku + přijímací řízení do mgr. studia + státnice Bc. a Mgr. + rozpis projekcí klauzur 2. ročníku

06/2019 | Zveme vás na červnové klauzurní projekce 1. a 4. ročníku v pondělí 24. června

06/2019 | Termíny klauzur a státních závěrečných zkoušek na KDT 2019 

02/2019 | Zveme vás na prezentaci treatmentů letošních praktických cvičení

02/2019 | Rozpis realizačních dílen, modulů a hostujících dílen, dokument. semináře pro LS 2018/19

09/2018 | Rozvrhy katedry pro zimní semestr 2018/2019

09/2018 | Koncepce Alice Růžičkové k výběrovému řízení na vedoucí katedry 9. 7. 2018

08/2018 | Projekce klauzurních filmů a státní závěrečné zkoušky v září 2018

11/2017 | Habilitační přednáška MgA. Martina Marečka „Nahlédnout své vidění“ – 20. listopadu 2017

09/2017 | Prohlášení pedagogů KDT k neprodloužení smlouvy Vítu Janečkovi


.
.