Random Image
Katedra dokumentární tvorby (KDT)

O KATEDŘE DOKUMENTÁRNÍ TVORBY

Studium dokumentární tvorby bylo od počátků FAMU součástí katedry režie. K samostatnému vydělení došlo v roce 1961 zejména vlivem Antonína F. Šulce. Od počátku zde působili význační tvůrci, kteří spoluvytvářeli podobu české dokumentární filmové a televizní tvorby a pedagogiky (např. Jiří Lehovec).

S rozvojem dokumentární a publicistické tvorby v oblasti filmu a zejména televize vznikla potřeba vychovávat komplexně připravené osobnosti autorů a režisérů. Katedra procházela ve svém vývoji různými obdobími, souvisejícími také s tím, co politicko-společenská objednávka od výchovy dokumentaristy vyžadovala. Relativně liberální období 60. let bylo vystřídáno 70. lety, kdy se výrazně projevila snaha prosadit do osnov, zadání školních prací i pedagogického sboru, požadavky normalizující se společnosti. K určitému uvolnění došlo v druhé polovině 80. let, kdy se začaly objevovat v rámci tehdejších možností nonkonformní filmy i témata. Po listopadu 1989 se katedra postupně transformovala až do dnešní podoby, kdy je zde dokumentární film chápán jako svébytná umělecká disciplina zahrnující různorodé spektrum přístupu k filmovému dílu, důraz je kladen na autorský film.

Praktické studium doplňují další teoreticky zaměřené předměty směřující k poznání a vzdělávání v uměnovědných a humanitních předmětech, dále pak oborové semináře rozvíjející analytické i tvůrčí schopnosti.

Podstatnou součástí studia jsou praktická cvičení, při jejichž tvorbě si student osvojuje odborné dovednosti, nabývá zkušenosti a konfrontuje své znalosti se spolužáky z ostatních oborů FAMU. Cílem studia je výchova nezávisle myslící a tvůrčí osobnosti, která dokáže svým dílem a postoji získat respekt a zájem veřejnosti o prezentovaná témata a problémy.

SOUČASNÍ PEDAGOGOVÉ A PEDAGOŽKY

prof. Mgr. Rudolf Adler, doc. Miroslav Janek, MgA. Vít Klusák, Mgr. Petr Kubica, doc. Martin Mareček, RNDr. MgA. Alice Růžičková, doc. Ing. MgA. Martin Řezníček, prof. MgA. Helena Třeštíková,  MgA. Jan Šípek, MgA. Lukáš Kokeš, MgA. Lucie Králová, Ph.D., Mgr. Tomáš Bojar, Ph.D., PhDr. David Čeněk, MgA. et. Mgr. Tereza Czesany Dvořáková, Ph.D., MgA. et Mgr. Viola Ježková a MgA. et Mgr.Tereza Reichová

ABSOLVENTI*KY, KTEŘÍ ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ VE VLASTNÍ TVORBĚ

Ladislav Cmíral, Mira Erdevički, Jiří Fedurco, Fero Fenič, Daniela Gébová, Tomáš Hejtmánek, Erika Hníková, Jan Gogola jr., Vít Janeček, Štěpán Kačírek, Vít Klusák, Tereza Kopáčová, Petr Kotek, Vladislav Kvasnička, Ivo Macharáček, Andrea Majstorovič, Vladimír Michálek, Jan Mudra, Marek Najbrt, Zdeněk Podskalský, Marián Polák, Irena Pavlásková, Šárka Pavlicová, Viktor Polesný, Viliam Poltikovič, Oskar Reif, Theodora Remundová, Filip Renč, Janek Růžička, Robert Sedláček, Marek Sklář, Petr Slavík, Dagmar Smržová, Jakub Sommer, Olga Sommerová, Marek Straka, Jan Svěrák, Jan Šikl, Vlastimil Šimůnek, Pavel Štingl, Martin Štoll, Václav Táborský, Helena Třeštíková, Petr Václav, Markéta Válková, Bohuslav (Woody) Vašulka, Roman Vávra, Kamila Vondrová, Dan Wlodarczyk, Ivan Zachariáš, Andrzej Zajaczkowski, Petr Zahrádka, Stanislav Zeman, Karel Žalud,  Josef Císařovský, Jana Ševčíková, Bohdan Bláhovec, Lukáš Kokeš, Klára Tasovská, Rozálie Kohoutová, Petr Hátle, Viera Čákanyová, Ivo Bystřičan, Tereza Reichová, Tereza Nvotová , Jaroslav Kratochvíl, Jan Látal, Tomáš Weinreb, Andrea Culková, Petra Nesvačilová, Radovan Síbrt, Jakub Wágner, Jan Strejcovský, Adam Oĺha, Jan Šípek, Soňa Maletz, Robin Kvapil, Květa Přibylová, Apolena Rychlíková, Andran Abramjan, Viola Ježková, Marika Pecháčková, Jan Rousek, Šárka Slezáková, Pavla Sobotová, Kristýna Bartošová, Zdeněk Chaloupka, Adéla Komrzý, Viktor Portel, Alžběta Kovandová, Martina Malinová, Jan Hušek, Kristýna Kopřivová, Karolína Peroutková, Tereza Tara, Barbora Chalupová, Lumír Košař, Greta Stocklassa, Kateř Tureček, Petr Michal, Petr Salaba a další.

Bratrství (2021), režie: Francesco Montagner, vítěz Zlatého leoparda na Locarno International Film Festival

Jednotka intenzivního života (2021), režie: Adéla Komrzý, světová premiéra na KVIFF - sekce od Východu na Západ