Random Image
Katedra animované tvorby (KAT)

Tématické okruhy k magisterským státním závěrečným zkouškám
Okruh otázek z Režie animované tvorby, Teorie animované tvorby a Dějin světové kinematografie.


Režie animovaného filmu

tématické okruhy k magisterské státní závěrečné zkoušce


1. Proč a k čemu je třeba vypracovat storyboard?


2. Co předchází vypracování storyboardu?


3. Základní techniky animace, jejich vzájemné přednosti a zápory.


4. Úloha kamery u jednotlivých animačních technik.


5. Úloha střihu u jednotlivých animačních technik.


6. Hudba a ruchy v animaci.


7. Mluvené slovo v animaci.


8. Možnosti animovaných aktérů.


9. Ruční a počítačová animace.


10. Postprodukce v animaci.

Teorie animované tvorby

tématické okruhy k magisterské státní závěrečné zkoušce


1. Animace a drama

 • a. rozdíl mezi hraným filmem a animovaným filmem
 • b. prostředky hraného filmu
 • c. prostředky animovaného filmu
 • d. rozdíl mezi animovaným filmem a loutkovým divadlem
 • e. prostředky loutkového divadla

2. Předmět animace


3. Animace a tropy


4. Animace a zvuk


5. Žánry animovaného filmu

 • a. groteska
 • b. pohádka
 • c. ostatní žánry

6. Animace v televizi

 • a. série, cyklus, seriál

7. Animace 2D

 • a. principy disneyovské animace
 • b. kreslená a malovaná animace
 • c. ploška, silueta, koláž
 • d. prosvícený písek
 • e. špendlíková technika

8. Animace 3D

 • a. loutka 3D
 • b. loutka poloplastická
 • c. modelace
 • d. pixilace
 • e. animace předmětů

9. Animace a počítače


10. Animace jako forma výtvarného umění

Dějiny světové kinematografie

tématické okruhy k magisterské státní závěrečné zkoušce

 1. První optické hračky, iluze pohybu a raná před-kinematografie: laterna magika, stroboskopy, Eadward Muybridge, T. A. Edison
 2. První kinematografické projekce: bratři Lumiérové, film jako atrakce, první projekce v Čechách – Jan Kříženecký, Josef Šváb Malostranský
 3. George Méliès a trikový film
 4. Filmová avantgarda v Evropě i USA
 5. Německý expresionismus a jeho specifické výtvarné pojetí
 6. Ruská montážní škola
 7. Filmový jazyk němého filmu - přechod na film zvukový (specifika němého filmu a výzvy prvních zvukových filmů)
 8. Žánrová kinematografie USA 50. a 60. let Alfred Hitchcock a další (film noir, horror, muzikál atd.)
 9. Francouzský nová vlna a nové pojetí autora a autorského filmu
 10. Československá nová vlna
 11. Nová vlna v Německu a Velké Británii
 12. Historie a vývoj jazyka dokumentárního filmu
 13. USA 60. a 70. let – klasický Hollywood versus Nový Hollywood
 14. Ray Harryhausen a počátky trikového velko-filmu v USA (kontext Karla Zemana)
 15. Kinematografie Ruska a Východní Evropy 60. – 80. Léta (Tarkovskij, Wajda, Zanussi a další)